Перейти к содержанию

Bazı ülkelerde Ağustos 2022 istikrarsızlaşma analizi

1 Ağustos — 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında Orta Asya ülkelerinin yanı sıra Türkiye, İran ve Azerbaycan’da toplam 233 protesto eylemi gerçekleştirildi.

 • Türkiye, 87;
 • İran, 51;
 • Azerbaycan , 50;
 • Kazakistan — 31;
 • Özbekistan, 2;
 • Türkmenistan — 1

Temmuz 2022’nin aksine en çok protesto yapılan ülke Türkiye (87), katılımcı sayısı bakımından en büyük protesto ise (yaklaşık 1000 kişi) Özbekistan’da gerçekleşti.

Türkiye’de 53’ü miting olmak üzere, 87 protesto eylemi gerçekleşti. Ağustos 2022’de en çok protesto eylemi düzenlenen şehirler İstanbul (19) ve İzmir (13) oldu. Aynı anda birkaç şehirde 5 protesto düzenlendi. Protestoların ana nedenleri arasında: düşük maaşlar, kötü çalışma koşulları ve haksız işten çıkarmalar bulunmakta. Ay boyunca, 5 farklı vatandaş sınıfı, protesto eylemleri için sokağa çıktı:

 • işçiler (% 35);
 • sendika üyeleri (yüzde 8);
 • öğrenciler (%7);
 • tarımcılar (% 5);
 • muhalefet partisi CHP temsilcileri (%5).

Katılımcı sayısına göre, protestolar aşağıdaki kategorilere ayrılabilir:

 • 20 kişiye kadar -% 25;
 • 20-50 — 34%;
 • 50-150 — 19%;
 • 150-200 — 4%;
 • 200-300 — 5%;
 • 300 -% 2’den fazla.

Katılımcı sayısı bakımından en büyük protesto eylemi (500’den fazla) Tekirdağ’da gerçekleştirildi. Bu eylem, maaş zammı talebiyle BüyükŞehir Belediyesi çalışanları tarafından düzenlendi.

İran’da 37’si miting şeklinde olmak üzere 51 protesto düzenlendi. En çok protesto yapılan şehir, 16 protesto ile Tahran oldu. Aynı anda birkaç şehirde 5 protesto düzenlendi. Protestoların ana nedenleri arasında: düşük maaşlar, düşük emekli maaşları ve toplumsal sorunlar bulunmakta. Protesto eylemlerini, çoğunlukla işçiler (% 34), sonra emekliler (% 15) ve çiftçiler (% 10) gerçekleştirdi. Katılımcı sayısına göre, protestolar aşağıdaki gibidir:

 • 20 kişiye kadar -% 25;
 • 20-50 — 27%;
 • 50-150 — 10%.

Katılımcı sayısı bakımından en büyük protesto (yaklaşık 150 kişi)  su temini ile ilgili sorunlar nedeniyle ŞehreKürd’de düzenlendi.

 Azerbaycan’da 36’sı Bakü’de olmak üzere toplam 50 protesto eylemi yapıldı.

 • 15 Miting;
 • 11 tek kişilik protesto;
 • 6 Video mesajları;
 • 4 Yol kapama.

Göstericilerin işaret ettiği başlıca protesto nedenleri arasında: düşük maaşlar, yargı sisteminden duyulan memnuniyetsizlik ve toplumsal sorunlar vardı. Protesto gösterilerini ikinci Karabağ Savaşı katılımcıları (%10), gazeteciler (%6), feminist aktivistler (%4), şehit yakınları (%4) ve girişimciler (%4) düzenledi. Katılımcı sayısına göre:

 • 20 kişiye kadar -% 82;
 • 20-50 — 12%;
 • 50-150 — 2%.

Katılımcı sayısı bakımından en büyük protesto eylemi (60 kişiden fazla) Bakü’deki Şehitler Sokağı’nda  şehit yakınları tarafından düzenlenmiştir.

Kazakistan’da 19’u miting şeklinde gerçekleşen 31 protesto eylemi düzenlendi. En çok protesto gerçekleşen şehirler: Mangıstav bölgesi (7), Aktöbe (6) ve Nur-Sultan (6). Başlıca nedenler düşük maaşlar ve kötü çalışma koşullarıydı. Göstericiler arasında işçiler (% 42), doktorlar (% 10), kamu aktivistleri (% 6) ve tarım işçileri (% 3) vardı.

 • 20 kişiye kadar -% 25;
 • 20-50 — 35%;
 • 50-150 — 3%;
 • 300 -% 3’ten fazla.

Katılımcı sayısı bakımından en büyük protesto eylemi (300 kişi) Mangıstav bölgesinde gerçekleştirildi. Protesto, işçiler tarafından maaşlara %100 zam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle gerçekleştirildi.

Kırgızistan’da 7’si Bişkek’te olmak üzere 11 protesto eylemi düzenlendi. 11 eylemin 10’u miting şeklinde gerçekleşti. Protestoların ana nedeni ülkedeki yargı sistemiydi.

 • 20 kişiye kadar -% 37;
 • 20-50 — 9%;
 • 50-150 — 28%;
 • yaklaşık% 1000-9.

En büyük eylem, yaklaşık 1.000 kişinin (bölge sakinleri) yetkililerden Kempir-Abad rezervuarı ile ilgili sorunun çözülmesi de dahil olmak üzere Kırgız-Özbek sınırının tanımı hakkında bilgi vermesini talep ettiği Özgen bölgesinde gerçekleşti.

Türkiye

1) 01.08.22

Yer: İstanbul (Sermaye Piyasası Kurulu il ofisi önünde)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: 16 kişi
 • Katılımcılar: Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği üyeleri
 • Sebep: Asgari ücretlerdeki %29,30’luk artışı kabul etmemeleri.

2) 01.08.22

Yer: Elazığ (Elazığ Merkez Postanesi)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: 20 kişi
 • Katılımcılar: Elazığ PTT’de çalışan taşeronlar
 • Sebep: Yeni sabit dönem sözleşmelerindeki düşük maaş oranları nedeniyle, taşeron işçiler yetkililerden eski sözleşmelerini yeniden düzenlemelerini ve yürürlüğe koymalarını talep ettiler.

3) 01.08.22

Yer: Bursa (Bursa Merkez Postanesi (PTT))

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: 50 kişi
 • Katılımcılar: PTT çalışanları
 • Sebep: Düşük maaşlı bir sözleşme imzalamaya zorlandılar ve mobbinge maruz kaldılar.

4) 01.08.22

Yer: İstanbul (Beykoz)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı Sayısı: 25 Kişi
 • Katılımcılar: » Beykoz’u Koru» Platformu
 • Sebep: Beykoz Çayırı’nı Milli Bahçe’ye Dönüştürme Projesine Karşı

5) 01.08.22

Yer: İstanbul (İskender Esma Camii önü)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: 70-80 kişi
 • Katılımcılar: Şahintepe mahallesi sakinleri
 • Sebep: Kanal İstanbul ve Yenişehir projeleri nedeniyle mahalle sakinleri mahallelerinden taşınmak zorunda kalmıştır.

6) 02.08.22

Yer: Eskişehir (Atışkan Otel önü)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 100 kişi
 • Katılımcılar: Atışkan inşaat şirketi çalışanları
 • Sebep: Düşük maaşlar, zor çalışma koşulları
 • Sonuç: Polis gruba müdahele etti.

7) 02.08.22

Yer: Iğdır (belediye binasının önünde)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: Çiftçiler
 • Sebep: Çiftçiler, sulamada kullanılan suyun kentte kurulan bir hidroelektrik santrali nedeniyle tüketildiğini ve bunun da topraklarının kurumasına yol açtığını söyledi.

8) 03.08.22

Yer: İstanbul (Bayrampaşa)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: 100-150 kişi
 • Katılımcılar : Piyasada hamal olarak çalışan işçiler
 • Sebep: sigorta ve maaşlara zammın yanı sıra çalışma saatlerinde değişiklik talep ettiler.

9) 03.08.22

Yer: Tekirdağ (belediye binası önü)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 300 kişi
 • Katılımcılar: Büyükşehir Belediyesi Çalışanları, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)
 • Sebep: Maaş zammı talebi

10) 04.08.22

Yer: Van (adliye önü)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı Sayısı: 11 Kişi
 • Katılımcılar: Tutukluların akrabaları, Demokratik Bölgeler Partisi (DA) il örgütü temsilcileri
 • Sebep: Adalet talebi

11) 04.08.22

Yer: Bayrampaşa (Devlet Müdürlüğü önünde)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: 150-200 kişi
 • Katılımcılar: Nakliyeciler
 • Sebep: Nakliye bedelinin 1,5 liradan 2,5 liraya çıkarılmasını, sigorta yaptırılmasını ve çalışma takvimi belirlenmesini talep ettiler.

12) 04.08.22

Yer: İzmir (Brezilya Büyükelçiliği önünde)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: 30 kişi
 • Katılımcılar: Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri
 • Sebep: «Ölüm gemisi» olarak bilinen asbest içeren Nae Sao Paulo gemisinin sökülmek üzere Türkiye’ye getirilmesine karşı

13) 04.08.22

Yer: Tekirdağ (belediye binası önü)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 300 kişi
 • Katılımcılar: Büyükşehir Belediyesi çalışanları
 • Sebep: maaşlara zam talebi

14) 04.08.22

Yer: İzmir (Menderes)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: 22 kişi
 • Katılımcılar: Damıtma tesisi çalışanları (Efe Rakı)
 • Sebep: Sendika üyeliği nedeniyle işten çıkarılmalar

15) 05.08.22

Yer: Kahramanmaraş (Milli İrade Meydanı’nda)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: 100-250 kişi
 • Katılımcılar: belediye çalışanları
 • Sebep: Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki hakların ödenmemesi.

16) 05.08.22

Yer: Düzce (çimento fabrikası önü)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 200 kişi
 • Katılımcılar: Kamyon şoförleri
 • Sebep: dışarıdan gelen kamyonlara tepki.

17) 05.08.22

Yer: Kocaeli (Kartepe)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: 20 kişi
 • Katılımcılar: Sakinler
 • Sebep: 10 yıldır doğalgaz hizmeti alamama

18) 05.08.22

Yer: Ankara (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: 30 kişi
 • Katılımcılar: Türk Tabipleri Birliği (TTB)
 • Sebep: Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet. Sağlık Bakanı’nın çalışanlarını korumasını talep etmek

19) 05.08.22

Yer: Muğla (Marmaris)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: 15 kişi
 • Katılımcılar: Marmaris Kent Konseyi Üyeleri
 • Sebep: «Sinpaş GYO» şirketinin projesine karşı

20) 05.08.22

Yer: İzmir (Aliağa)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: Çalışma ve Demokrasi Platformu
 • Sebep: «Ölüm gemisi» olarak bilinen asbest içeren Nae Sao Paulo gemisinin sökülmesine karşı

21) 05.08.22

Yer: Gebze («Conta Elastik» fabrikasının önünde)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: 100-150 kişi
 • Katılımcılar: Petrol-İş Company
 • Sebep: İşçiler, işten çıkarılan sendika üyesi 3 çalışana destek için protesto düzenlediler.

22) 05.08.22

Yer: İzmir (Alsancak Türkan Saylan kültür merkezi önü)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: 35 kişi
 • Katılımcılar: CHP ilçe gençlik kolu üyeleri
 • Sebep: KPSS Sınavı’nın iptal edilmesini ve soruların sızdırılmasını protesto.

23) 06.08.22

Yer: Çeşitli şehirlerde (İstanbul, İzmir ve Ankara)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: İnsan Hakları Derneği, «Hasta Mahkumların Özgürlüğü» Girişimi
 • Sebep: hasta mahkumların durumuna dikkat çekmek, tedavilerinin önündeki engelleri kaldırmak ve derhal serbest bırakılmalarını sağlamak.

24) 06.08.22

Yer: Ankara (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ))

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: ODTÜ öğrencileri
 • Sebep: Öğrenciler rektörlük yasağına rağmen mezuniyet töreni düzenlediler.  Törende, siyasi referanslar içeren pankartlar taşıdılar.

25) 06.08.22

Yer: Gaziantep

 • Protesto türü: Gaziantep-Şanlıurfa karayolu kapatıldı
 • Katılımcılar: hayvan yetiştiricileri
 • Sebep: Yem fiyatlarındaki yüzde 200’lük artış.

26) 06.08.22

Yer: Kahramanmaraş (milli irade meydanı)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 100 kişi
 • Katılımcılar: Kamu Hizmetleri ve Hizmet İşçileri Sendikası
 • Sebep: Başkent Kahramanmaraş belediyesinin düşük maaşları.

27) 07.08.22

Yer: İstanbul (Odakule Meydanı’nda)

 • Protesto türü: miting
 • Sloganlar: « Savaş bitecek, zafer gelecek, katil Putin adalete teslim edilecek»
 • Katılımcı sayısı: 22 kişi
 • Katılımcılar: Türkiye’de yaşayan Ukraynalılar
 • Sebep: Moskova’nın Ukrayna’daki askerlerini çekmelerini istediler.

28) 07.08.22

Yer: İstanbul (Odakule Meydanı’nda)

 • Protesto türü: miting
 • Sloganlar: « Savaş bitecek, zafer gelecek, katil Putin adalete teslim edilecek»
 • Katılımcı sayısı: 22 kişi
 • Katılımcılar: Türkiye’de yaşayan Ukraynalılar
 • Sebep: Moskova’nın Ukrayna’daki askerlerini çekmelerini istediler.

29) 07.08.22

Yer: Bodrum (Umurca)

 • Protesto türü: Oyuncak makine yakıldı
 • Katılımcı sayısı: 16 kişi
 • Katılımcılar: Vatandaşlar
 • Sebep: Elektrik dağıtım şirketinin mevsimin en sıcak zamanında yeraltı elektrik kablolarını döşemek için yaptığı çalışmalara karşı

30) 07.08.22

Yer: İstanbul (İsrail Konsolosluğu’nda)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: 100-150 kişi
 • Katılımcılar: Anadolu Türk Gençlik Derneği
 • Sebep: İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırıları

31)  08.08.22

Yer: Konya (meram AKP ilçe belediye binası önü)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: 18 kişi
 • Katılımcılar: Barolar Birliği Hayvan Haklarını Koruma Komisyonu
 • Sebep: AKP’nin evsiz hayvanlarla ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve belediyenin hayvanları kasıtlı olarak aç ve susuz bırakması.

32) 08.08.22

Yer: İzmir (Kültükpark’ta)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: 33 kişi
 • Katılımcılar: evde bakım çalışanları
 • Sebep: İşçiler, işten çıkarılan işçilerin işe iade edilmesini, güvenlik ve sosyal haklara sahip çalışma koşullarının yaratılmasını talep ettiler.

33) 08.08.22

Yer: Manisa («Standart profil» farbikası)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 200 kişi
 • Katılımcılar: fabrika işçileri
 • Sebep: Çalışma koşullarının iyileştirilmesi

34) 08.08.22

Yer: Samsun (İlkaddim İlçesi)

 • Protesto türü: Maliye ve Hazine Bakanı Nurettin Nebati’ye » Ekonomiye Giriş» kitabı gönderildi
 • Katılımcı sayısı: 10 kişi
 • Katılımcılar: Cumhuriyet Halk Partisi CHP
 • Sebep: ülke ekonomisinin kötü durumu

35)  09.08.22

Yer: İstanbul (Tuzla)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 350 kişi
 • Katılımcılar: Tekstil ETF’sinden ihraç edilen işçiler,
 • Sebep: Tazminat talep ettiler
 • Güç kullanımı: polis gruba müdahele etti.

36) 10.08.22

Yer: Kocaeli (Dilovası)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: 19 kişi
 • Katılımcılar: Asen Alüminyum fabrikasının işten çıkarılan işçileri
 • Sebep: Fabrikada sürekli kazalar meydana gelmesi ve yönetimin herhangi bir önlem almaması. Ayrıca sendikalara katılmak isteyen işçilerin kovulması.

37) 10.08.22

Yer: Ankara (Kahramankazan ilçesi)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: 60 kişi
 • Sebep: İddiaya göre fabrikadan alınan ürünlerden sabun yapıp belirtilen gün satışa çıkarmışlar, ancak yetkililerden hiçbiriyle görüşememişler.
 • Talepler: alacak hesaplarının ödenmesi.

38) 10.08.22 ve 12.08.22

Yer: İstanbul (Doğuş ve Beykent Üniversiteleri)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: Öğrenciler ve veliler
 • Sebep: Doğuş ve Bilkent üniversiteleri, öğrenim süresi boyunca öğrenim ücretlerinin yıllık% 5’i geçmeyeceğine dair sözlerini tutmamış ve ücretleri% 200’den fazla artırmıştır.

39) 11.08.22

Yer: İstanbul (belediye binası önü)

 • Protesto türü: Kürtçe şarkı söyleyerek dans edildi
 • Katılımcı sayısı: 10 kişi
 • Katılımcılar: genç Kürtler
 • Sebep: Polisin Taksim Meydanı’nda Kürtçe müzik çalmalarına izin vermemesi
 • Güç kullanımı: Polis gruba müdahele etti.

40) 12.08.22

Yer: İstanbul (Emlak Konut GYO önü)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: YDA GROUP çalışanları
 • Sebep: Kıdem tazminatı, tebligat ücreti ve fazla mesai ücreti alamamaları.
 • Güç kullanımı: Tutuklamalar yapıldı.

41) 12.08.22

Yer: Manisa (Alashehir ilçesi)

 • Protesto türü: Cumhuriet Meydanı’na yaklaşık 300 kg üzüm döküldü
 • Katılımcı sayısı: 1 kişi
 • Katılımcılar: üzüm yetiştiricisi
 • Sebep: Düşük üzüm fiyatlarını protesto

42) 12.08.22

Yer: İstanbul (Kurtuluş)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 10 kişi
 • Katılımcılar: Mahalle sakinleri
 • Sebep: Tarihi bir taş binanın izinsiz yıkılması nedeniyle ilçe halkı binanın yeniden inşa edilmesini talep etti.

43) 13.08.22

Yer: İstanbul (Kadıköy)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 60 kişi
 • Katılımcılar: Kadınlar
 • Sebep: Bir kafede otururken Asilkan H. tarafından vurularak öldürülen Ardıç M.’yi savunmak için
 • Güç kullanımı: Polis müdahele etti

44) 13.08.22

Yer: Manisa (Piri Reisa Parkı önü)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 30 kişi
 • Katılımcılar: Hayvanları Koruma Derneği (HAYKODER)
 • Sebep: 15 kedinin zehirlenmesi

45) 13.08.22

Yer: İzmit (Cumhuriyet Parkı)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 250 kişi
 • Katılımcılar: Cumhuriyet Halk Partisi CHP Destekçileri
 • Sebep: Parkın kapatılmasına karşı çıkmak.

46) 14.08.22

Yer: İstanbul (Şehitler Köprüsü üzerinde)

 • Protesto türü: köprüdeki trafik tek yönlü engellendi
 • Katılımcı Sayısı: 4 Kişi
 • Katılımcılar: YDA GROUP çalışanları
 • Sebep: Kıdem tazminatı, tebligat ücreti ve fazla mesai ücreti alamamaları.
 • Güç kullanımı: tutuklular var

47) 14.08.22

Yer: Kahramanmaraş (Geçici Yerleşim Merkezi)

 • Protesto türü: çöp konteynerleri ateşe verildi
 • Katılımcı sayısı: 25-30 kişi
 • Katılımcılar: Bir grup Suriyeli
 • Sebep: Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a yaptığı uzlaşma çağrısı.
 • Güç kullanımı: Polis müdahele etti

48) 15.08.22

Yer: Diyarbakır (belediye önünde)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: DİSK Genel-İş sendikasına üye işçiler
 • Sebep: Maaş zammı talebi
 • Güç kullanımı: Polis müdahele etti

49) 15.08.22

Yer: Ankara (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) önünde)

 • Protesto türü: Hareketsiz eylem
 • Katılımcı sayısı: 60-70 kişi
 • Katılımcılar: Benzin istasyonları sahipleri
 • Sebep: EPDK tarafından lisanslanan ve vergi dairesi tarafından denetlenen bazı akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından düzenlenen sahte faturalardan muzdarip olmaları
 • Güç kullanımı : Polis müdahele etti

50) 15.08.22

Yer: Sosyal ağ (Twitter)

 • Protesto türü: #ÖzerÇifti100GündürRehin adlı kampanya başlatıldı
 • Katılımcı sayısı: 100’den fazla
 • Sebep: Van’ın Edremit ilçesinde «örgüte yardım etmek» suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra 9 Mayıs’ta tutuklanan Lakes M. (80 yaşında) ve Özer H.’nin (79 yaşında) serbest bırakılması için kampanya

51) 15.08.22

Yer: Ankara (Ankara Belediyesi önü)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 50 kişi
 • Katılımcılar: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri
 • Sebep: Ankara Belediyesi’nin üniversite arazisinde yaptığı yol çalışmaları

52) 16.08.22

Yer: İzmir (fabrika önü)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: 40 kişi
 • Katılımcılar: Rapro/Gates Çalışanları
 • Sebep: Sendika üyesi olan işten çıkarılan 4 arkadaşlarını savunma

53) 16.08.22

Yer: Çeşitli şehirlerde (İzmir, Gebze)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: DYO Boya çalışanları
 • Sebep: yetkililerin maaş zammı taleplerine karşı kayıtsız kalmaları.

54) 16.08.22

Yer: İzmir (Demokrasi Meydanı)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: 40 kişi
 • Katılımcılar: Aliağa Çevre Platformu (ALÇEP) üyeleri
 • Sebep: «Ölüm gemisi» olarak bilinen asbest içeren Nae Sao Paulo gemisinin sökülmesine karşı

55) 16.08.22

Yer: İstanbul (Doğuş Üniversiteleri)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 40 kişi
 • Katılımcılar: Öğrenciler ve veliler
 • Sebep: Doğuş Üniversitesi, öğrenim ücretlerinin öğrenim süresi boyunca yılda% 5’i geçmeyeceğine dair sözünü tutmadı ve ücreti% 300 artırdı.
 • Güç kullanımı: Polis müdahele etti

56) 17.08.22

Yer: Tekirdağ (belediye önü)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 500 kişi
 • Katılımcılar: Büyükşehir Belediyesi çalışanları
 • Sebep: Maaş zammı talebi
 • Güç kullanımı: Polis müdahele etti

57) 17.08.22

Yer: Malatya (Derme Sulama Birliği önü)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 35 kişi
 • Katılımcılar: Çiftçiler
 • Sebep: Sağlanan indirim ve ardından sulama fiyatındaki değişiklikler.

58) 17.08.22

Yer: Zonguldak (Cengiz Topel Caddesi üzerinde)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: Sakinler
 • Sebep: İki apartman arasındaki dev kayanın yıkılıp yol yapılması,

59) 18.08.22

Yer: İstanbul (Boğaziçi Üniversitesi)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: Öğrenciler
 • Sebep: kantindeki gıda fiyatlarındaki artış ve ucuza kaliteli yiyecek haklarını arama.

60) 18.08.22

Yer: İzmir (bayraklı adliye binası önü)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı Sayısı: 25 Kişi
 • Katılımcılar: Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) il ve ilçe örgütleri
 • Sebep: hasta ve hükümlü mahkumların özgürlüğü

61) 19.08.22

Yer: Tekirdağ (büyükşehir belediyesi binası önü)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 100 kişi
 • Katılımcılar: Büyükşehir Belediyesi çalışanları
 • Sebep: Maaş zammı talebi

62) 19.08.22

Yer: Samsun (British American Tobacco (BAT) sigara fabrikasında)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: 12 kişi
 • Katılımcılar: şirketin işten çıkarılan çalışanları
 • Sebep: İşten çıkarılma

63) 19.08.22

Yer: Sakarya (Arifiye)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 50 kişi
 • Katılımcılar: Sakinler
 • Sebep: Arifiye’deki Mollaköy Köprüsü güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı. Yaklaşık 9 aydır farklı güzergahlar kullandıklarını söyleyen vatandaşlar, bundan böyle köprüyü kullanmak istediklerini söyleyerek öfkelendi.

64) 22.08.22

Yer: Birkaç şehirde

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: ŞOK market çalışanları, Şok marketi çalışanlarının koordinasyonlu organizasyonu.
 • Sebep: Maaşlarının en az 7 bin 500 lira olmasını talep ederek bir protesto eylemi başlattılar.

65) 22.08.22

Yer: Çeşitli şehirlerde (Bursa, Mersin, Adana)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: Barolar Birliği
 • Sebep: Asgari ücret tarifesinde artış talep edildi

66) 22.08.22 — 24.08.22

Yer: Aydın (Mezeköy ilçesinde)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 30 kişi
 • Katılımcılar: köylüler
 • Sebep: Jeotermal şirketi Efendi tarafından inşa edilecek jeotermal enerji santraline karşı

67) 23.08.22

Yer: Mersin (Büyükeçeli yakınında)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 150 kişi
 • Katılımcılar Akkuyu’daki işçiler
 • Sebep: Yetersiz maaş zammı

68) 23.08.22

Yer: Urfa (Haliliye merkez ilçesinde)

 • Protesto türü: alay
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 50 kişi
 • Katılımcılar: Urfa Gençlik Meclisi Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyeleri
 • Sebep: Artan uyuşturucu bağımlılığına karşı.
 • Güç kullanımı: polisle çatışma

69) 24.08.22

Yer: İzmir (Torba’da)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 35 kişi
 • Katılımcılar: Philip Morris (Marlboro) fabrikasında faaliyet gösteren Euroserve Services AŞ işçileri
 • Sebep: sendikal haklarına saygı gösterilmesini, işten çıkarılan işçilerin işe iadesini ve zorunlu vardiyaların kaldırılmasını talep ettiler.

70) 25.08.22

Yer: Malatya (Devlet Su Temin İstasyonu’nun 92. şubesi önünde)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 40 kişi
 • Katılımcılar: Çiftçiler
 • Sebep: sulama suyu ücretlerindeki artış.

71) 25.08.22

Yer: Kocaeli (Kerfez Hamit Kaplan Caddesi üzerinde)

 • Protesto türü: Yol araç geçişine kapatıldı.
 • Katılımcı sayısı: 12 kişi
 • Katılımcılar: Dükkan sahipleri
 • Sebep: altyapı çalışmaları yapıldıktan sonra, yolun uzun süredir asfaltlanmaması.

72) 26.08.22

Yer: Bursa (Yenişehir’de İş Bankası şubesi önü)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: 30 kişi
 • Katılımcılar: kristal-İş sendika üyeleri,
 • Sebep: İş Bankası’nın camcıları değil, çalışanlarını terfi ettirmesine karşı

73)  26.08.22

Yer: Denizli (Avdan mahallesi)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 80 kişi
 • Katılımcılar: Miştin Çevre Platformu, İkizköylüler, Denizli Barosu, Denizli Tabip Odası, KESK, TMMOB, Birleşik Kamu İşleri, CHP, EMEP, HDP, SOL Parti, SYKP, Yeşil Sol Parti, Denizli Kadın Platformu, Modern Yaşamı Destekleme Derneği, Büyük Menderes İnisiyatifi, Avdan Platformu, Tavas ve Kale İlçesi Büyükleri
 • Sebep: Açık Kömür Madenine Karşı

74) 27.08.22

Yer: İstanbul (Tuzla)

 • Protesto türü: yürüyüş
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 20 kişi
 • Katılımcılar: ETF Tekstil işçileri, DERİKTES sendikası
 • Sebep: Fabrikanın kapanmasından sonra tazminat ödenmemesi

75) 27.08.22

Yer: İzmir (Mavişehir)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı Sayısı: 8 Kişi
 • Katılımcılar: İzmir şubesi DERİTEKS
 • Sebep: Uzun yıllardır kıdem tazminatı ödenmemesi

76) 27.08.22

Yer: Balıkesir (Burhaniye ilçesinde)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: 52 kişi
 • Katılımcılar: Sakinler ve gönüllü ekolojistler
 • Sebep: Edremit Körfezi ve derelerinin kirlenmesi

77) 27.08.22

Yer: Muğla (Taşlık sahilinde)

 • Protesto türü: Yürüyüş
 • Katılımcı sayısı: 35 kişi
 • Katılımcılar: Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Hollanda Meclisi üyeleri ve ekolojistler
 • Sebep: Taşlık sahilinde sahilin işgaline karşı.

78) 28.08.22

Yer: Samsun (Ballıca sigara fabrikasında)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 40 kişi
 • Katılımcılar : İşten çıkarılan işçiler ve aileleri
 • Sebep: Daha iyi çalışma koşulları talep etmek ve sebepsiz işten çıkarılmalar

79) 28.08.22

Yer: İstanbul (Etiler)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: 30 kişi
 • Katılımcılar : Beşiktaş Kent Konseyi üyeleri
 • Sebep: Polis Meslek Yüksekokulu arazisindeki gökdelen inşaatına karşı

80) 28.08.22

Yer: Marmaris (Atatürk heykelinin önü)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: 15 kişi
 • Katılımcılar: Marmaris Kent Konseyi ve Çevre Kontrol Komitesi
 • Sebep: Sinpaş Resort inşaatının hukuka aykırı olarak devam etmesine karşı

81) 29.08.22

Yer: Çeşitli illerde (Antalya, Muğla, Diyarbakır, Zonguldak, Mardin, Van ve Batman)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: 13 kişi
 • Katılımcılar: Büro İşçileri Sendikası (BES)
 • Sebep: Banka promosyonuna yönelik sözleşmelerin en kısa sürede yenilenmesini ve yeni sözleşmelerdeki gereklerinin yerine getirilmesini talep etmek

82) 30.08.22

Yer: Ankara (TMMOB Eğitim ve Kültür Merkezi)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: Özel Sektör Öğretmenler Sendikası
 • Sebep: Ücretlerin asgari seviyenin altına düşürülmesine, sözleşmelerin ve uzun çalışma saatlerinin dayatılmasına karşı.
 • Güç kullanımı: polisle çatışma, 9 öğretmenin tutuklanması

83) 30.08.22

Yer: Samsun

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 30 kişi
 • Katılımcılar:  Büro Çalışanları Sendikası (BES)
 • Sebep: Sendikanın ülke genelinde eş zamanlı hareket etme kararının bir parçası olarak banka hisselerinin güncellenmesini talep etmek. Açıklamada, hisselerin güncellenmemesi halinde ofis çalışanlarının kredi kartlarını ve otomatik ödeme emirlerini iptal ederek bankaları boykot edeceği kaydedildi.

84) 30.08.22

Yer: Bursa (Beşevler Mahallesi’ndeki PTT karargahı önünde)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 50 kişi
 • Katılımcılar: PTT çalışanları
 • Sebep: Düşük maaş vaat eden bir sözleşme imzalamak zorunda bırakılmaları ve mobbinge maruz kalmaları.

85) 31.08.22

Yer: Manisa (telateks fabrikasında)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 70 kişi
 • Ana katılımcı grubu: Theteks fabrikası çalışanları
 • Sebep: maaşta ek bir artış talep etti

86) 31.08.22

Yer: Manisa (İl Milli Eğitim Müdürlüğü önü)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: 20 kişi
 • Katılımcılar: Eğitim İşletmeciliği Bölümü
 • Sebep: Bir öğretmenin mesleği hakkında kabul edilen yasaya karşı

87) 31.08.22

Yer: Bodrum (Yalıkavak)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: 21 kişi
 • Katılımcılar: Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
 • Sebep: Bodrum-Yalıkavak karayolu inşaatının tamamlanmamış olması                 
İran

1) 01.08.22

Yer: Bahtiyari  (Kiyar)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: Nagant Maya Fabrikası işçileri
 • Katılımcı sayısı: 30 kişi
 • Sebep: Fabrikanın kapatılmasına karşı

2) 02.08.22

Yer: Kazvin (sokaklarda yürüyüş)

 • Protesto türü: yürüyüş
 • Katılımcılar: Tully Press çalışanları
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 100 kişi
 • Sebep: 6 ay boyunca maaş alamamaları

3) 02.08.22

Yer: Tebriz (sahand fabrikasında)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: biçerdöver fabrikası «Sahand» işçileri
 • Sebep: maaşlarının ödenmemesi

4) 02.08.22

Yer: Yasuc (Yasuga Belediyesi ve Sosyal Koruma Dairesi binalarının önünde)

 • Protesto türü: toplanan çöpler binaların önüne atıldı
 • Katılımcılar:  İşçiler
 • Sebep: 6 aylık maaşların ödenmemesi

5) 02.08.22

Yer: Tahran

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: Cryptoland kullanıcıları
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 35 kişi
 • Sebep: varlıklarının bloke edilmesinden sonra, fonlarının devlet kurumları tarafından ele geçirilmesi.

6) 03.08.22

Yer: İlam İli (Toplu Konut Kooperatifi önünde)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: Konut Çalışanları Kooperatifi üyeleri
 • Katılımcı sayısı: 15 kişi
 • Sebep: vaat edilen konutların verilmemesi

7) 03.08.22

Yer: Erdebil (sosyal güvenlik binası önü)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: sosyal güvenlik emeklileri
 • Katılımcı Sayısı: 11 Kişi
 • Sebep: yaşam koşullarına, uyumsuzluğa, düşük maaşlara ve emekli maaşlarına karşı

8) 06.08.22

Yer: Tebriz (Azerbaycan Elektrik Dağıtım Şirketi önünde)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: elektrik dağıtım şirketinin operatörleri
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 40 kişi
 • Sebep: Maaşlara zam yapılmaması

9) 06.08.22

Yer: Erdebil (sosyal yardım departmanı önünde)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar : sosyal güvenlik emeklileri
 • Katılımcı sayısı: 15 kişi
 • Sebep: emeklilerin taleplerinin göz ardı edilmesi

10) 06.08.22

Yer: Birkaç şehirde (Ahvaz, Erak)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar : sosyal güvenlik emeklileri
 • Sebep: maaşlarının ve emekli maaşlarının artırılmaması

11) 06.08.22

Yer: Çeşitli şehirlerde (Hürmüzgan, Kuzistan ve Azerbaycan)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: bölgesel güç kaynağı operatörleri
 • Sebep: maaşlara zam yapılmaması

12) 07.08.22

Yer: Kuzistan (Bagmale şehrinin Sidon ilçesi)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: şehir sakinleri
 • Katılımcı sayısı: 23 kişi
 • Sebep: Yaz sıcağının ortasında tekrarlanan elektrik kesintileri.

13) 07.08.22

Yer: Merivan

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar : «Yeşil Chia» Derneği’nin itfaiyeleri
 • Katılımcı sayısı: 35 kişi
 • Sebep: Marivan şehri ormanlarında seri yangınlara karşı sistem görevlilerinin kayıtsızlığı

14) 08.08.22

Yer: Heştgerd (şehir meydanında)

 • Protesto türü: tek kişilik eylem
 • Katılımcılar: şehir sakini
 • Katılımcı Sayısı: 1
 • Sebep: 18 saatlik su kesintisi

15) 09.08.22

Yer: Birkaç şehirde (Erak, İsfahan, Ahvaz, Dezful, Şuş)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar : sosyal güvenlik emeklileri
 • Sebep: Maaş eksikliği ve emekli maaşlarına zam talebi

16) 10.08.22

Yer: Kermanşah (Valilik önünde)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: Kamyoncular
 • Sebep: Kamyon yakıt ve yedek parça fiyatlarındaki artış

17) 10.08.22

Yer: Birkaç şehirde (Ahvaz, Babol, Erak, Kerman ve Hürremabad)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar : sosyal güvenlik emeklileri
 • Sebep: Maaş eksikliği ve emekli maaşlarına zam talebi

18) 10.08.22

Yer: Tahran (Emekli Sandığı Homa (İran havayolu))

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: emekliler
 • Katılımcı sayısı: 60 kişi
 • Sebep: Büyük sermayesi olan Homa emeklilik fonunun kapsamlı bir şekilde denetlenmesini istemek

19) 10.08.22

Yer: Kuzistan (Şadgan)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: şehir sakinleri
 • Katılımcı sayısı: 30 kişi
 • Sebep: Şadgan Sosyal Güvenlik Departmanı tarafından evleri için belge verilmemesi

20) 13.08.22

Yer: Kuzistan (Toplu Konut ve Şehircilik İdaresi önünde)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: ulusal konut için birkaç başvuru sahibi
 • Katılımcı sayısı: 15 kişi
 • Sebep: İki yıllık para ödenmesine rağmen tek bir binanın bile hazır olmaması

21) 13.08.22

Yer: Hürmüzgan (Sirik)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar:  kamyon şoförleri
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 100 kişi
 • Sebep: Cipad kodlama şemasına ve yakıt kartlarına karşı.  Cipad cihazlarını kamyonlarına kurmak istemiyorlar.

22) 13.08.22

Yer: Hürmüzgan (valilik önünde)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar:  Abfa şirketleri çalışanları
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 30 kişi
 • Sebep: Maaşlarının ödenmemesi

23) 13.08.22

Yer: Tahran (cumhurbaşkanlığı kurumunun önünde)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar:  Duchenne kas distrofisi olan hastalar
 • Katılımcı sayısı: 30 kişi
 • Sebep: Hükümetin tıpba ve bu hastalığın tedavi yollarına önem vermesini talep ediyorlar.

24) 14.08.22

Yer: Tahran (parlamento binasının önünde)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: kümes hayvanı yetiştiricileri
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 20 kişi
 • Sebep: Canlı tavuk fiyatlarındaki düzenleme, bağlı şirketlerin fazla tavuk satın alması gerekliliği ve üreticilere destek isteği.

25) 14.08.22

Yer: Çeşitli şehirlerde (Ahvaz, Şuş, Hafttepe, Boynord, Erdebil, Erak, Babol)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar : sosyal güvenlik emeklileri
 • Sebep: Konsey kararına uyulmaması ve emeklilerin Taleplerleri nedeniyle

26) 14.08.22

Yer: Urmiye («Urmia Telecommunications» bölgesinde)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: Telekomünikasyon şirketi «Urmia» çalışanları
 • Katılımcı sayısı: 40 kişi
 • Sebep: 7 aylık sosyal sigorta primlerini ödememeleri ve sosyal sigorta hizmeti vermeyi reddetmelerine karşı.

27) 15.08.22

Yer: Hendijan (elektrik dağıtım noktasının yakınında)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: şehir sakinleri
 • Katılımcı sayısı: 10-15 kişi
 • Sebep: 50 derecelik ısıda sık sık elektrik kesintileri nedeniyle.

28) 15.08.22

Yer: İsfahan (Bölge Su İdaresi önünde)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: çiftçiler
 • Katılımcı sayısı: 40 kişi
 • Sebep: Suyun eşit olmayan dağılımı nedeniyle

29) 15.08.22

Yer: Tahran

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: kadınlar
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 10 kişi
 • Sebep: Zorunlu başörtüsü takılmasına karşı çıkan tutuklu kadının durumunun bilinmesi istendi.

30) 15.08.22

Yer: Behbahan (bu şehrin valilik binasının önünde)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: kolza tohumu çiftçileri
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 40 kişi
 • Sebep: ürünlerinin fiyatındaki farkın ödenmemesine karşı

31) 16.08.22

Yer: Şehrekürd(valilik önünde)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: şehir sakinleri
 • Katılımcı sayısı: 100-150 kişi
 • Sebep: Su sıkıntısı

32) 16.08.22

Yer: Tahran (Etemad Mobin konsorsiyum binasının önünde)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: telekomünikasyon şirketlerinin çalışanları
 • Sebep: Telekomünikasyon sektöründeki tüm müteahhitlik şirketlerindeki tüm kurumsal ve sözleşmeli çalışanların statüsünün değişmesi talep ediyorlar.

33) 16.08.22

Yer: Tahran

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: Darogar fabrikası işçileri
 • Sebep: üretim sürecinin askıya alınması ve ücretlerin ödenmesi nedeniyle

34) 22.08.22

Yer: İsfahan (İsfahan Bölge Su İdaresi Binası önünde)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: çiftçiler
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 50 kişi
 • Sebep: Su sıkıntısı

35) 22.08.22

Yer: Kazvin (Tolypers fabrikasında)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: Kazvin Tolypers fabrikasının işçileri
 • Sebep: Fabrika sorumluluklarının ve çalışma durumunun tanımlanmasını talep ediyorlar

36) 22.08.22

Yer: Tahran (Tahran Tejarat Bankası’nın merkez binasında)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: Tejarat Bank Emekliler Grubu
 • Katılımcı sayısı: 15 kişi
 • Sebep: Haklarını savunma

37) 22.08.22

Yer: Kürdistan (Dehlogan)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: ilçe sakinleri
 • Sebep: Tarım arazilerinin, meraların, su kaynaklarının ve doğal kaynakların yanı sıra çevre sorunlarının tahrip olmasına yol açan bölgedeki madenciliği protesto

38) 24.08.22

Yer: Karac (Karaca Belediyesi merkez binası önünde)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: itfaiyeci grubu
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 40 kişi
 • Sebep: Düşük maaşlar ve eksik sosyal yardımlar

39) 27.08.22

Yer: Tahran (Tahran Zorunlu Askerlik Örgütü önünde)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar : öğrenciler
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 20 kişi
 • Sebep: zorunlu askerliğe karşı

40) 27.08.22

Yer: Omidiye (Valilik Binası önü)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: bir grup genç
 • Katılımcı sayısı: 10 kişi
 • Sebep: Geçim sıkntısı, işsizlik ve yetkililerin sorumsuzluğunu

41) 27.08.22

Yer: Tebriz (belediyenin merkez binası önünde)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: bir grup arazi alıcısı
 • Sebep: Taleplerinin görmezden gelinmesine karşı protesto

42) 29.08.22

Yer: Ahvaz (petrol şirketinin tesislerinin önünde)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: bir grup genç insan
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 30 kişi
 • Sebep: İstihdam eksikliği

43) 30.08.22

Yer: Tahran (Gülistan)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: İnsan hakları savunucuları grubu
 • Sebep: inşaat ruhsatı verilmemesine karşı.

44) 30.08.22

Yer: Tahran (Eğitim Genel Müdürlüğü önünde)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: bir grup eğitimli askeri personel
 • Sebep: vatandaşlar hizmet düzeninin değişmesini istiyor

45) 30.08.22

Yer: Tebriz (bölge müdürünün ofisi önünde)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: Resmi telekominikasyon çalışanları
 • Sebep: geciken maaş ödemeleri

46) 30.08.22

Yer: Gilan (İslam Belediyesi önünde)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: belediye işçileri
 • Katılımcı sayısı: 12 kişi
 • Sebep: Maaş ve sigortaların ödenmemesi

47) 30.08.22

Yer: Refsencan (adalet binasının önünde)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: Saipa otomobil galerisi madurlarından oluşan bir grup
 • Sebep: Ödedikleri paraları geri iade istiyorlar.

48) 30.08.22

Yer: Tahran (Farhang Hastanesi)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: bir grup tıbbi personel
 • Sebep: 6 aydır maaşların yatmaması

49) 30.08.22

Yer: Tahran (Tahran Belediyesi önünde)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: Tahran Metrosu’nun 3. hattındaki işçi grubu
 • Sebep: maaşların ve sigortaların yatırılmaması, sosyal yardım alamama

50) 31.08.22

Yer: Behbahan (valilik binasının önünde)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: İnsan hakları savunucuları grubu
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 70 kişi
 • Sebep: Ürünlerinin fiyat farkının ilgili makamlarca ödenmemesi

51) 31.08.22

Yer: Refsencan

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: Exin Steel Pars işçileri
 • Katılımcı Sayısı: 11 Kişi
 • Sebep: birkaç ay boyunca maaşların yatmaması
Azerbaycan

BAŞKENT

1) 01.08.22

Yer: Bakü, Cumhurbaşkanlığı Ofisi yakınında

 • Protesto türü: eylem.
 • Katılımcılar: girişimciler ve gazeteciler
 • Katılımcı sayısı: 3 kişi.
 • Sebep: Beylagan’daki İcra ve Denetimli Serbestlik Dairesi başkan vekili Guliyev Azer’in keyfi eylemleri hakkında şikayet.
 • Sonuç: Görüşme randevusu verildi.

 

2) 01.08.22

Yer: Bakü, İçeri Şehir metro istasyonunun önünde

 • Protesto türü: eylem.
 • Katılımcılar : Memmedov Şafa ve bir gazeteci.
 • Katılımcı sayısı: 1 kişi.
 • Sebep: I. Karabağ Savaşı’na katılan kişinin, Nüfus ve Çalışma Sosyal Koruma Bakanlığı, Tıbbi ve Sosyal Uzmanlık ve Rehabilitasyon Devlet Kurumu’na karşı şikayeti.
 • Sonuç: Görüşme randevusu verildi.

3) 01.08.22

Yer: Bakü, Cumhurbaşkanlığı Ofisi binasına giden geçit töreni yolu

 • Protesto türü: tek kişilik eylem.
 • Katılımcılar: Zümrüt Yağmur ve gazeteciler.
 • Katılımcı sayısı: 1 kişi.
 • Sebep: Polisin, kızının davasına karşı ihmalkar tutumu.
 • Talepler: Başkan ile randevu istedi.
 • Sonuç: Polis eylemi dağıttı.

4) 01.08.22

Yer: Bakü, Başsavcılık önünde

 • Protesto türü: tek kişilik eylem.
 • Katılımcılar: Sahil-S MTK daire sahipleri.
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 20 kişi.
 • Sebep: Dairelerin faaliyete geçirilmemesi, şirketin bir daireyi birkaç kişiye satarak dolandırıcılık yapması.
 • Talepler: Paralarının iadesi.
 • Sonuç: Cumhurbaşkanlığı İdaresi’ne birkaç kişi görüşme için alındı.

5) 02.08.22

Yer: Bakü, Bine Atçılık 2

 • Protesto türü: miting.
 • Katılımcılar: köy sakinleri
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 40 kişi.
 • Sebep: İçme suyu eksikliği.
 • Sonuç: Dağıldı.

6) 02.08.22

Yer: Bakü, Cumhurbaşkanlığı Ofisi önünde

 • Protesto türü: miting.
 • Katılımcılar: köy sakinleri
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 10 kişi.
 • Sebep: Protestocular, 6 yıl önce lisanslarından mahrum bırakılan Bank Standard hesaplarında tuttukları paralarını geri alamıyorlar.

7) 03.08.22

Yer: Bakü, Binagadi kasabası

 • Protesto türü: toplantı / yol kapatma.
 • Katılımcılar: köy sakinleri
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 20 kişi.
 • Sebep: Altyapı sorunları, özellikle son 24 gün içindeki su temini sorunları
 • Sonuç: Belediye sorumlusu  Binəqədi R. yol kapatıldıktan sonra olay yerine geldi.

8) 03.08.22

Yer: Bakü

 • Protesto türü: miting.
 • Katılımcılar: köy sakinleri
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 15 kişi.
 • Sebep: Sakinler, eski evlerin yıkılmasının ikametgahlarının bulunduğu yerde planlanmasından memnun değiller. Ayrıca, pilot bir proje yürütecek olan inşaat şirketi «Invest» e güvenmediklerini ve bu nedenle onlarla işbirliği yapmak istemediklerini belirttiler.

9) 04.08.22

Yer: Bakü, Başsavcılık önünde

 • Protesto türü: toplantı / yolun kapatılması.
 • Katılımcılar: köy sakinleri
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 10 kişi.
 • Sebep: Sahil MTK binasındaki daire sahipleri 4 yıldır daire alamıyor. Bitmemiş dairelere gaz verilmiyor. İnşaat şirketi sahiplerinin tutuklanmasına rağmen, Başsavcılığa bağlı Yolsuzlukla Mücadele Genel Müdürlüğü vatandaşların sorunlarının çözümünde aktif değil.
 • Sonuç: Başvuranlar savcılığa kabul edilmek üzere gönderilmişlerdir.

10) 04.08.22

Yer: Bakü, Binagadi

 • Protesto türü: tek kişilik eylem.
 • Katılımcılar: gazi.
 • Sebep: 26.07.22 tarihinde polis, Memmedov D.’ye karşı şiddet uygulamıştır çünkü Mammadov D. intihara teşebbüs etmiş ve yapım aşamasında olan tesisin yıkılması sırasında polise itaatsizlik etmiştir.

11) 05.08.22

Yer: Bakü, DOST merkezinin önünde

 • Protesto türü: tek kişilik eylem.
 • Katılımcılar: gazi.
 • Sebep: DOST’un son 10 gündür sosyal yardımların daha fazla alınması için belge düzenlemedeki yetersiz tutumu.

12) 05.08.22

Yer: Bakü, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı önünde

 • Protesto türü: kendini yakma girişimi.
 • Katılımcılar: gazi.
 • Sebep: 5 yıl sonra cumhurbaşkanlığı ödeneğinin askıya alınması. Yetkili makamlara yapılan itirazlarının sonuçsuz kalması.
 • Talep: İçişleri bakanı Eyvazov V. , Nagieva A.yı resepsiyonuna davet etti.
 • Sonuç: Polis intihar girişimini engelledi

13) 05.08.22

Yer: Bakü, Sağlık Bakanlığı önünde

 • Protesto türü: miting.
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 15 kişi.
 • Sebep: Gösterici, oğlunun bir tartışmadan sonra polis tarafından dövüldüğünü söyledi. Sabah İbrahim Caferov öldü ve sorumlu yapılar davayı örtbas etmeye çalışıyor. Aile, Ağdaş ilçesinde görevli polis memuru Allahverdi’yi suçluyor. Otopsi raporlarının yok edilmesi, devletin tutumsuz tavrını protesto ediyorlar

14) 07.08.22

Yer: Bakü, Akademik Park

 • Protesto türü: Protesto;
 • Katılımcılar: taksi şoförleri;
 • Katılımcı sayısı : yaklaşık 40 kişi;
 • Sebep: Taksi şoförleri, yolcu taşımacılığı için sabit ücret alınmamasından memnun değiller. Ayrıca, ülkedeki yabancı firmaların yolcu taşımacılığı alanındaki faaliyetlerinden duydukları memnuniyetsizliği de dile getirdiler.

15) 07.08.22

Yer: Bakü, Başsavcılık

 • Protesto türü: miting;
 • Katılımcı sayısı: 15 kişi;
 • Sebep: Dairelerin faaliyete geçirilmemesi, şirketin birkaç kişiye bir daire satarak dolandırıcılık yapması, mağduriyetin 4 yıldır devam etmesi.

16) 08.08.22

Yer: Bakü, Ağır Suçlar Mahkemesi

 • Protesto türü: ; Protesto
 • Katılımcılar: fem aktivistleri ve LGBT+;
 • Katılımcı sayısı: 8 kişi;
 • Sebep: Sanai Yağm’ın haksız yargılanması.

17) 09.08.22

Yer: Bakü, Azerbaycan’daki İngiliz Büyükelçiliği

 • Protesto türü: tek kişilik eylem;
 • Katılımcı sayısı: 1 kişi;
 • Sebep: Azersel’in 1999’dan beri protestocunun arsalarına ve evlerine yasadışı el koyması, yargı sisteminin adaletsizliği.

18) 09.08.22

Yer: Bakü, BM Azerbaycan Ofisi

 • Protesto türü: tek kişilik eylem;
 • Katılımcı sayısı: 1 kişi;
 • Sebep: Almanya’dan sınır dışı edilen Samir Ashurov’un yasadışı tutuklanması.

19) 09.08.22

Yer: Bakü, Başsavcılık

 • Protesto türü: Protesto;
 • Katılımcı sayısı: 2 kişi;
 • Sebep: Başsavcılığın ihmali, yolsuzluk.
 • Taleplerler: Başsavcı ile görüşmek;
 • Sonuç: Kabul edildi.

20) 10.08.22

Yer: Bakü, Şehitler Sokağı

 • Protesto türü: miting;
 • Katılımcılar : şehit yakınları, askeri personel ve sıradan vatandaşlar;
 • Katılımcı sayısı : yaklaşık 60 kişi;
 • Sebep: Şehitlere hakaret eden siyasi göçmen Memmedov Gabil’in sözleri. Eylemin organizatörü Hüseynov Rukhi’dir.

21) 12.08.22

Yer: Bakü, İçişleri Bakanlığı binası

 • Protesto türü: tek kişilik eylem;
 • Katılımcı sayısı: 1 kişi;
 • Sebep: Protestocu Gumbatov A.’nın eşinin tutuklanması, geçim sıkıntısı, çocukların hastalığı, çocuklara maluliyet ödeneği verilmemesi / Çocukların tedavisi için maddi yardım sağlanmaması, engelli statüsü verilmemesi;
 • Sonuç: Polis aracına bindirilerek götürüldü.

22) 12.08.22

Yer: Bakü, Şehitler Sokağı

 • Protesto türü: meclis;
 • Katılımcılar : 20.01.1990 yılı şehitleri yakınları;
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 40 kişi;
 • Sebep: 20.01.90 tarihinde şehit yakınlarına göre, Aliyev G.’nin 31.03.98 sayılı kararına göre, yaklaşık 110 aile şehit statüsü alamamış, defalarca yetkili makamlara başvurduklarını ve sorumlu kişilerin, özellikle de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın yardımcılarının kabulünde olduklarını belirtmişlerdir.

23) 14.08.22

Yer: Bakü, Akademik Park

 • Protesto türü: meclis;
 • Katılımcılar: taksi şoförleri;
 • Katılımcı sayısı : yaklaşık 10 kişi;
 • Sebep: Taksi şoförleri, yolcu taşımacılığı için sabit ücret istiyorlar.

24) 15.08.22

Yer: Bakü, Port Bakü binasının önünde

 • Protesto türü: tek kişilik eylem;
 • Sebep: Azersel’in 1999’dan beri protestocunun arsalarına ve evlerine yasadışı el koyması, yargı sisteminden hoşnutsuzluk.

25) 16.08.22

Yer: Bakü, Ukrayna Büyükelçiliği önünde

 • Protesto türü: Protesto.
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 20 kişi.
 • Talepler: Ukrayna Hükümeti’nden Gasimly M. davası ve serbest bırakılması hakkında adil bir soruşturma talep edilmesi.

26) 17.08.22

Yer: Bakü

 • Protesto türü: video.
 • Katılımcı sayısı: 1 kişi.
 • Katılımcılar: Ved Group’un eski çalışanı.
 • Sebep: Ved Group yönetimi tarafından ücretlerin ödenmemesi. Kerimov R. şirketinin müdüründen memnuniyetsizlik.

27) 19.08.22

Yer: Bakü, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı önünde

 • Protesto türü: tek kişilik eylem.
 • Sebep: Geçim sıkıntısı, Bakanlığın tazminatı reddetmesi.

28) 19.08.22

Yer: Bakü

 • Protesto türü: video.
 • Katılımcı sayısı: 1 kişi.
 • Sebep: İnşaat şirketi Lux Home’un yanı sıra yargı sisteminden, özellikle de Nerimanov Bölge Mahkemesi’nden duyulan memnuniyetsizlik.

29) 22.08.22

Yer: Bakü, Cumhurbaşkanlığı Ofisi önünde

 • Protesto türü: Cumhurbaşkanına çağrı.
 • Katılımcı sayısı: 1 kişi.
 • Katılımcılar: aktivist Hacıyev B.
 • Sebep: Hacıyev, vatandaşlık iptalinin, sosyal ağlardaki yayınları nedeniyle sürekli gözaltına alınmasıyla Sebeplendiriyor.
 • Sonuç: Cumhurbaşkanlığı İdaresi Vatandaşlarının Kabul Merkezi’ne gönderildi.

30) 23.08.22

Yer: Bakü, Cumhurbaşkanlığı İdaresi vatandaşlarının kabul merkezi önünde.

 • Protesto türü: Cumhurbaşkanına çağrı.
 • Katılımcı sayısı: 1 kişi.
 • Katılımcılar: aktivist Hacıyev B.
 • Sebep Hacıyev, vatandaşlık iptalinin, sosyal ağlardaki yayınları nedeniyle sürekli gözaltına alınmasıyla Sebeplendiriyor.
 • Sonuç: Kabul edildi

31) 24.08.22

Yer: Bakü, Adalet Bakanlığı önünde

 • Protesto türü: Protesto.
 • Sloganlar: — «Bakanlık, Azerbaycan Demokrasi ve Refah Partisi’ni tescil ettirin!» — «Adalet Bakanlığı, Anayasaya Uy!»
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 20 kişi.
 • Katılımcılar : ADR partisinin üyeleri.
 • Sebep: Adalet Bakanlığı’nın partiyi tescil ettirmeyi reddetmesi.
 • Sonuç: Daire  müdürü tarafından iki gösterici görüşmeye kabul edildi.

32) 24.08.22

Yer: Bakü, Ağır Suçlar Mahkemesi önünde

 • Protesto türü: Yürüyüş.
 • Katılımcılar: Zümrüt Yağmur ve fem aktivistleri.
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 15 kişi.
 • Sebep: Kızı Yağmur S.’nin davasında polisin ihmalkar tutumu.

33) 25.08.22

Yer: Bakü, İsrail Büyükelçiliği önünde

 • Protesto türü: tek kişilik eylem.
 • Sebep: Kolluk kuvvetlerinden, özellikle de 39 No’lu Yasamal İlçesi Karakolundan duyulan memnuniyetsizlik Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmak istiyor.

34) 25.08.22

Yer: Bakü, İdare Mahkemesi huzurunda

 • Protesto türü: video.
 • Katılımcılar: girişimci
 • Katılımcı sayısı: 1 kişi.
 • Sebep: Yargı sisteminden duyulan memnuniyetsizlik.

35) 26.08.22

Yer: Bakü, Sahil metro istasyonu yakınında

 • Protesto türü: video.
 • Katılımcı sayısı: 3 kişi.
 • Sebep: Bakü Askeri Mahkemesi Ana Soruşturma Dairesi eski başkanı Milli Güvenlik Bakanlığı generali Mevlam Şıhaliyev’in yolsuzluğu;

36) 29.08.22

Yer: Bakü, Cumhuriyet Rehabilitasyon Merkezi

 • Protesto türü: 2 kişilik eylem;
 • Katılımcılar : PKV Nabayeva Natavan ve Mustafayev Rafael gazileri;
 • Katılımcı sayısı: 2 kişi;
 • Sebep: Mustafayev R.’ye sosyal yardımların ödenmesinin yeniden başlatılması talebi;
 • Sonuç: Kabul edildi.

BÖLGELER

1) 15.08.22

yer: Gabala, Laza

 • Protesto türü: yol kapama
 • Katılımcılar : köylüler.
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 20 kişi.
 • Sebep: Büyük turist akınından ve yerliler için yarattıkları endişeden memnuniyetsizlik.

2) 15.08.22

Yer: Abşeron bölgesi, Shabandag

 • Protesto türü: video
 • Katılımcılar: köy sakinleri.
 • Katılımcı sayısı: 17 kişi.
 • Sebep: 40 yıldır evleri için tapu çıkarılmamış ve bunun sonucunda köye elektrik ve gaz temini sağlanmamıştır.

3) 17.08.22

Yer: Abşeron ilçesi, Masazir yerleşimi

 • Protesto türü: yol kapama.
 • Katılımcılar: köy sakinleri.
 • Sebep: Elektrik kesintisi.
 • Sonuç: Polis memurları ile görüşme sonrasında dağıldılar.

4) 17.08.22

Yer: İmişli, Yürütme Organı önünde

 • Protesto türü: miting.
 • Katılımcılar: ilçe sakinleri.
 • Katılımcı sayısı : yaklaşık 50 kişi.
 • Sebep: Özel bir firma tarafından arsaların tahsisi
 • Sonuç: Bir İcra Dairesi görevlisi göstericilerle konuştu.

5) 17.08.22

Yer: Haçmaz, elektrik şebekeleri operatörü binasının önünde «Azerishigh»

 • Protesto türü: miting.
 • Katılımcılar: ilçe sakinleri.
 • Katılımcı sayısı: 10 kişi.
 • Sebep: Elektrik kesintisi.

6) 18.08.22

Yer: Samukh, Yürütme Organı önünde

 • Protesto türü: kendini yakma.
 • Katılımcılar: II. Karabağ savaşına katılan bir kişi.
 • Sebep: Arazisini vermeyi reddetmek.
 • Sonuç: Hastaneye götürüldü.

7) 20.08.22

Yer: Sumgayıt, 123 Cars araç kiralama ofisi önünde

 • Protesto türü: tek kişilik eylem.
 • Katılımcılar: araç alıcısı.
 • Sebep: Yolsuzluk nedeniyle yargı sisteminden duydugu memnuniyetsizlik.

8) 20.08.22

Yer: Kaçmaz, Magsudkand

 • Protesto türü: miting.
 • Katılımcılar : köylüler.
 • Katılımcı sayısı: 10 kişi.
 • Sebep: Köydeki zayıf yol altyapısı.
 • Sonuç: Dağıldı.

9) 20.08.22

Yer: Yevlah, Bakü-Gazah karayolu

 • Protesto türü: yol kapama.
 • Katılımcılar : boğulan bir vatandaşın akrabaları.
 • Sebep: Acil Durumlar Bakanlığından duyulan memnuniyetsizlik.

10 ) 20.08.22

Yer: Imişli, sığır pazarının önünde

 • Protesto türü: miting.
 • Katılımcılar : sığır yetiştiricileri.
 • Katılımcı sayısı : yaklaşık 50 kişi.
 • Sebep: Hayvan pazarına giriş fiyatlarındaki artıştan memnuniyetsizlik.

11) 24.08.22

Yer: Terter

 • Protesto türü: video.
 • Katılımcılar: ilçe sakinleri.
 • Katılımcı sayısı: 3 kişi.
 • Sebep: Bölge polis karakoluna, özellikle de I. Alyev’e karşı şikayet.

12) 27.08.22

Yer: Tovuz, İbrahimgadzhily köyü

 • Protesto türü: miting;
 • Katılımcılar: köylüler;
 • Katılımcı sayısı : yaklaşık 40 kişi;
 • Sebep: Köylülerin, yetkililer tarafından özelleştirilen araziyi kullanamamaları.

13) 29.08.22

Yer: Sumgayıt, unimetal fabrikasının önünde

 • Protesto türü: miting;
 • Katılımcılar : çelik üretim fabrikası işçileri;
 • Katılımcı sayısı : yaklaşık 10 kişi;
 • Sebep: İş kanununa aykırı davranışlar ve maaşların geç ödenmesi;
 • Sonuç: İş teftiş servisine davet edildiler.

14) 29.08.22

Yer: Sumgayıt, Mülkiyet Sorunları Devlet Hizmeti’nin 2 numaralı bölgesel bölümünün önünde

 • Protesto türü: meclis;
 • Katılımcı sayısı: 2 kişi;
 • Sebep: Agaeva F.’ye belirli kişiler tarafından toprak tahsis edilmesi ve yetkili kişilerin itirazlarının göz ardı edilmesi;
 • Sonuç: Dağıldı.
Kazakistan

1) 01.08.22

Yer: Jezkazgan

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: demiryolu şirketi «Tranco Jezkazgan» işçileri
 • Katılımcı sayısı: 100 kişi
 • Talepler: — Tranco Jezkazgan LLP’den çekilme ve Kazakhmys Corporation’a katılma — ücretlerde her altı ayda bir yüzde 50 oranında aşamalı bir artış – tatil günlerinde artış; — her çalışan ve aile üyeleri için sosyal paket; — günlük harçlık ve yol ücretlerinde artış;

2) 01.08. — 03.08.22

Yer: Mangıstav bölgesi (Beineu pist mesafesi ofisinin yakınında)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: JSC «NC «Kazakistan Temir Zholy» (KTZ) çalışanları
 • Katılımcı sayısı: 300 kişi
 • Talepler: maaşlara % 100 artış ve iyileştirilmiş çalışma koşulları

3) 02.08.22

Yer: Aktöbe (hapishane)

 • Protesto türü: açlık grevi
 • Katılımcılar: Ocak olayları tutuklusu
 • Katılımcı sayısı: 1 kişi
 • Talepler: soruşturmanın ilerlemesinden memnun değil

4) 02.08.22

Yer: Mangıstav bölgesi (Beineu)

 • Protesto türü: video mesajı
 • Katılımcılar: Grevci KTZ işçilerinin çocuklu ebeveynleri ve eşleri
 • Katılımcı sayısı: 35 kişi
 • Talepler: Grevcilerin taleplerinin karşılanması, maaşların %100 artırılması ve greve katılanların soruşturulmaması

5) 03.08.22

Yer: Atyrau (Kulsary)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: Atırau-Zharyk’in grevci işçileri
 • Katılımcı sayısı: 60 kişi
 • Talepler: maaşlara % 100 zam  ve iyileştirilmiş çalışma koşulları

6) 04.08.22

Yer: Aktöbe (AMANAT partisinin şubesinin yakınında)

 • Protesto türü: kendini çite zincirledi
 • Katılımcılar: çiftçi
 • Katılımcı sayısı: 1 kişi
 • Sebep: Aktöbe bölgesi milletvekilinin sahtekarlık yaparak  çiftçilerden 100 milyon tenge alması.
 • Sonuç: Polis geldi

7) 04.08.22

Yer: Aktau (Kazakistan Halk Meclisi binasının önünde)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: aktivistler
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 10 kişi
 • Talepler: — Janaözen Aktivistlerinden «siyasi mahkum» Yerzhan Yelshibayev’in serbest bırakılması — 15 yaşındaki bir kızın ölümü, ordudaki askerlerin ölüm nedenleri hakkında adil soruşturulması- Beineu’daki demiryolu işçilerinin taleplerine dikkat edilmesi ve sorumluların cezalandırılması

8) 04.08.22

Yer: Çimkent (Havaalanı yakınında)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: ebeveynler
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 20 kişi
 • Talepler: Nazarbayev Entelektüel Okulu’nda ücretsiz eğitim almak isteyen ve Kazak dili sınavını geçen öğrencilerin, yüksek notlar alsalar bile okula girememeleri.

9) 04.08.22

Yer: Tengiz

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: Atırav-Zharyk işçileri
 • Katılımcı sayısı: 30 kişi
 • Talepler: maaşlara e% 100 zam ve iyileştirilmiş çalışma koşulları

10) 05.08.22

Yer: Çimkent (Havaalanı yakınında)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: sakinler
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 100-150 kişi
 • Talepler: Havaalanını başka bir yere taşınması talebi. Evlerini satmak istememeleri.

11)  07.08.22

Yer: Almatı bölgesi (Zhambyl yerleşimi)

 • Protesto türü: yol kapama
 • Katılımcılar: sakinler
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 30 kişi
 • Talepler: yolun birkaç yıldır tamir edilmemesi

12)  09.08.22

Yer: Aktöbe (bölge savcılığı yakınında)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: Aktöbe duruşma öncesi gözaltı merkezindeki açlık grevcisinin akrabaları
 • Katılımcı sayısı: 5 kişi
 • Talepler: Ocak olaylarıyla bağlantılı olarak kendisine karşı açılan ceza davasının yeniden sınıflandırılması çağrısında bulunuldu.

13)  10.08.22

Yer: Birkaç şehirde (Janaözen, Aktau, Beineu bölgesi, Mangıstav bölgesi)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar : Ambulans servis çalışanları
 • Katılımcı sayısı: 35 kişi
 • Talepler: maaş artışı talebi, Cumhurbaşkanı Tokayev’, Başbakan, Sağlık Bakanı ve Mangıstav bölgesinden Akim’in, sorunlarına dikkat etmeleri.

14) 10.08.22

Yer: Taraz’dan Nur-Sultan’a

 • Protesto türü: Yürüyüş
 • Katılımcılar: Ocak olayları sırasında çocukları gözaltında olan veya Ocak ayında kurşunlanarak ölen bir grup ebeveyn
 • Katılımcı sayısı: 5-10 kişi
 • Talepler: sevdiklerinin haklarının geri verilmesi

15) 10.08.22

Yer: Atırav (belediye binası önünde)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: Doktorlar
 • Katılımcı sayısı: 10-15 kişi
 • Talepler: Pandemiden sonra, fazla mesai için hala ödeme alamamış olmaları.

16) 10.08.22

Yer: Çimkent («T-BUS» otobüs deposunun önünde)

 • Protesto türü: grev
 • Katılımcılar : T-BUS şirketinin otobüs şoförleri.
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 80 kişi
 • Talepler: Şirketin uyarı vermeden yönetiminin günlük gelir planını arttırması

17) 11.08.22

Yer: Jezkazgan (Ulytau bölgesi)

 • Protesto türü: grev
 • Katılımcılar: Bir hastanenin doktorları
 • Talepler: geciken maaşların parça parça ödenmesi

18) 13.08.22

Yer: Karaganda («Kazakhmys»Fabrikası)

 • Protesto türü: video mesajı
 • Katılımcılar: madenciler
 • Katılımcı sayısı: 30 kişi
 • Talepler: Şirket yönetim kurulu başkanından madencilerden birini işten çıkarmamasını talep ediyorlar.

19) 15.08.22

Yer: Nur-Sultan (merkeze yakın «Zhanuya»)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar : çeşitli inşaat şirketlerinde çalışan işçiler
 • Katılımcı sayısı: 30 kişi
 • Sebep: düşük ücretler ve elverişsiz çalışma koşulları.

20) 15.08.22

Yer: Kökşetav (Şangay yerleşimi)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: Köy sakinleri
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 50 kişi
 • Sebep: Sulama kanalları, ışık ve yolların yapılmaması.

21) 16.08.22

Yer: Mangıstav bölgesi

 • Protesto türü: Cumhurbaşkanı Tokayev’e bir video çağrısı
 • Katılımcılar : LLP SS servisi ve Orda servis grupları çalışanları
 • Katılımcı sayısı: 38 kişi
 • Sebep: Talepleri karşılanmazsa, işçiler greve gideceklerini söylüyorlar.

22) 17.08.22 — 20.08.22

Yer: Mangıstav bölgesi

 • Protesto türü: grev
 • Katılımcılar : LLP SS servisi ve Orda servis grupları çalışanları
 • Katılımcı sayısı: 100’den fazla kişi
 • Sebep: Daha yüksek maaşlar, daha iyi çalışma koşulları talep ediyorlar

23) 20.08.22

Yer: Nur-Sultan (başkent sirkinin yakınında)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: sakinler
 • Katılımcı sayısı: 200 kişi
 • Sebep: şehirdeki konut komplekslerinin yoğun gelişimine karşı

24)  20.08.22

Yer: Nur-Sultan (Puşkin ve Kudaiberdi caddelerinin kesiştiği meydanda)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı Sayısı: 70 Kişi
 • Sebep: Yargı sisteminde reform talep ediyorlar.

25) 21.08.22

Yer: Birkaç şehirde (Almatı ve Nur-Sultan)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar : Kazakistan’da kayıtlı olmayan «Alga, Kazakistan» partisinin aktivistleri
 • Sebep: siyasi zulmün durdurulması, siyasi mahkumların serbest bırakılması ve partinin kaydedilmesi.

26) 24.08.22

Yer: Almatı (Taras Şevçenko anıtının yakınında)

 • Protesto türü: Miting
 • Katılımcı sayısı: 5 kişi
 • Sebep: Ukrayna Bağımsızlık Günü onuruna savaş karşıtı miting

27) 25.08.22

Yer: Janaözen (Mangıstav Bölgesel Akimat binasının yakınında)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: « Özgürlük Kanadı».
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 50 kişi
 • Sebep: Janaözen’in akimatı ve OzenMunaigas’ın liderliği, ayda ortalama 270-300.000 tenge maaşla 160 kişiyi istihdam etme sözü verdi. Ancak, sözlerini tutmadılar. İşsizler, OzenMunaiGas’ın yapılarında istihdam edilmeleri talebiyle hükümete başvurdular.

28) 26.08 -27.08.22

Yer: Türkistan bölgesi (Zhetysay)

 • Protesto türü: Eylem
 • Katılımcılar : «Kulparshyn ana» Pazar satıcıları
 • Katılımcı sayısı: 30 kişi
 • Sebep: Yanan ürünleri için tazminat talep ettiler.

29) 28.08.22

Yer: Nur-Sultan

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: « Özgürlük Kanadı».
 • Sebep: Seçim yasasında önerilen değişiklikleri protesto

30) 29.08.22

Yer: Çeşitli şehirlerde (Türkistan, Almatı, Taraz, Kızılorda, Karaganda, Aktöbe, Kostanay, Pavlodar ve Semey)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: Kazakistan kadın hareketi
 • Sebep: emeklilik yaşının düşürülmesini talep ediyorlar

31)  31.08.22

Yer: Aktobe

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: Çinli KMC Munai petrol şirketinin işçileri
 • Katılımcı Sayısı: 26 Kişi
 • Sebep: KMC Munai yönetiminin maaşları yükseltmeyi reddetmesi, petrol işçileri grev başlatacaklarını söylediler.
Kırgızistan

1) 08.08.22

Yer: Bişkek (Pervomaisky Bölge Mahkemesi binasının yakınında)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: eski Cumhurbaşkanı Atambayev A’nın destekçileri
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 100 kişi
 • Sebep: 2020 yılında 11 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev A.’nın serbest bırakılmasını talep ediyorlar.

2) 09.08.22

Yer: Bişkek (Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi binasının yakınında)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: 61 numaralı okul müdürünün destekçileri
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 50 kişi
 • Sebep: Soruşturmanın temelsiz bir şekilde eğitim kurumu başkanını yolsuzlukla suçladığına inanılmaktadır.

3) 10.08.22

Yer: Bişkek (Gorki Meydanı)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: Afganistan’dan gelen mülteciler.
 • Katılımcı sayısı: 15 kişi
 • Sebep: Resmi mülteci statüsü veya Kırgızistan vatandaşlığı verilmesini talep ediyorlar.

4) 11.08.22

Yer: Bişkek (Pervomaisky bölgesi)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: ortak girişim «Tazalyk» çalışanları
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 100 kişi
 • Sebep: Belediye başkanlığının çöp toplamayı özel bir işletmeye devretme kararı

5) 12.08.22

Yer: Jumgali ilçesi (Naryn bölgesi)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: bölge sakinleri
 • Katılımcı sayısı: 50-60 kişi
 • Sebep: Çurpuktu Bölgesi’nde Zhetim-Too mevduatının ve altın madenciliğinin gelişmesine karşı.

6) 22.08.22

Yer: Bişkek (Pervomaisky Bölge Mahkemesi yakınında)

 • Protesto türü: Tek kişilik eylem, açlık grevi
 • Katılımcılar: bölge sakini
 • Katılımcı sayısı: 1 kişi
 • Sebep: Bir ceza davasında mahkemenin kararını protesto etmek

7) 23.08.22

Yer: Chui bölgesi (Issyk-Ata bölgesi)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: bölge sakinleri
 • Sebep: İşadamı Jurat Abdullayev’i desteklemek için.

8) 27.08.22

Yer: Uzgen ilçesi (Kyzyl-Oktyabr köyünde)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: bölge sakinleri
 • Katılımcı sayısı: yaklaşık 1000 kişi
 • Sebep: Yetkililerden, Kempir-Abad rezervuarı ile ilgili sorunun çözülmesi de dahil olmak üzere, Kırgızistan-Özbek sınırının tanımı hakkında bilgi talep ettiler.

9) 30.08.22

Yer: Bişkek (Ala-Too Meydanı)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: 10 kişi
 • Sebep: tutuklanan blogcular Adilet Ali Myktybek (Baltabay) ve Yrys Zhekshenaliev’i desteklemek için.
 • Güç kullanımı: polis müdahalesi

10) 30.08.22

Yer: Bişkek (Hükümet Konağı önünde)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcı sayısı: 20 kişi
 • Sebep: Melis Aspekov, Amangeldy Artykov, Adilet Baltabay’ın serbest bırakılmasını, Tilekmat Kurenov, Batmakan Zholbolduyev ve Bolot Nazarov’a karşı açılan ceza davasının sona erdirilmesi talebi.
 • Güç kullanımı: polis müdahalesi

11) 30.08.22

Yer: Bişkek

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: sakinler
 • Sebep: Asanbai Park’ın uzun vadeli kiralanmasına karşı.
Özbekistan

1) 02.08.22

Yer: Fergana bölgesi (Fergana petrol rafinerisi)

 • Protesto türü: kendini yakma
 • Katılımcılar: tesis çalışanı
 • Katılımcı sayısı: 1 kişi
 • Sebep: Kadın, işinden kovulduğu için protesto düzenledi

2) 19.08.22

Yer: Taşkent (Yangiyol bölgesi)

 • Protesto türü: Ağzını bağlama
 • Katılımcılar: sakin
 • Katılımcı sayısı: 1 kişi
 • Sebep: yetkililerin kredi talebine olumlu yanıt vermemesi
Türkmenistan

1) 15.08.22

Yer: Mary (saniye «Belent» yakınında)

 • Protesto türü: miting
 • Katılımcılar: sakinler
 • Katılımcı sayısı: 4000’den fazla kişi
 • Sebep: Alışveriş merkezi tarafından düzenlenen piyango biletini kazanamadıkları için.  Çekilişin şeffaf olmadığını savunuyorlar. Para iadesi talep ediyorlar.
 • Güç kullanımı: Polisle çatışma. Tutuklamalar

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *