Перейти к содержанию

Paris, Orta Asya, Türkiye ve Azerbaycan’daki durumu yakından takip ediyor

Fransa, Orta Asya ülkeleri arasında Kazakistan ile en yakın ilişkilere sahip ülke.  Kazakistan ekonomisindeki başlıca yabancı yatırımcılardan biridir. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2,6 milyar dolar tutarındadır. Pandemiye rağmen ülke, sadece büyük Fransız işletmeleri için değil, aynı zamanda KOBİ’ler için de ekonomik açıdan hala cazip.  Fransız şirketleri özellikle enerji, inşaat, havacılık, demiryolu ve tarımsal gıda sektörlerinde yerleşiktir.

Türkiye’ye gelince, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler oldukça karmaşıktır. İlişkiler, 2003 yılında Erdoğan’ın Türkiye’de iktidara gelmesinden ve ardından Nicolas Sarkozy’nin Fransa’da iktidara gelmesinden bu yana kötüleşti. Ve son on beş yılda anlaşmazlıklar katlanarak arttı. Ancak son zamanlarda ortam sakinleşmiş gibi görünüyor. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler büyümekle birlikte siyasi ilişkilerin durumuna bağlıdır. Türkiye, Fransa’nın 12. büyük tedarikçisi ve 14. büyük tüketicisidir. Türkiye’de temsil edilen Fransız şirketlerinin sayısı otuz yıl öncesine kıyasla 20 kat daha fazladır.

Yılın başından bu yana Fransız Büyükelçisi Azerbaycan’la yapılacak işbirliğine ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu: Azerbaycan’ın kurtarılmış bölgeleri olan Karabağ ve Doğu Zengezur’un restorasyonu; mayın temizleme, birinci Karabağ savaşında kaybolan kişilerin bulunmasına yardım ve özellikle Fransa’nın su ve enerji şebekelerinin onarımı için uzmanlığını ve finansmanını sunduğu Ağdam’da olmak üzere bölgesel kalkınma. İşbirliği eğitim ve kültür alanlarında da devam etmektedir.

Bu yılın bahar aylarında Fransız haber portallarında 44 haber Orta Asya’ya, 373 haber Türkiye’ye ve 207 haber Azerbaycan’a ayrılmıştır. Makalelerin çoğu büyük haber portallarında yayınlanmıştır ve tarafsız niteliktedir.

Bu dönemde en çok işlenen konular arasında aşağıdakiler yer almıştır:

Orta Asya:

 • Rusya-Ukrayna savaşının Orta Asya üzerindeki etkisi;
 • Kazakistan’da yeni güç;
 • Serdar Berdymukhamedov’un başkanlığı;
 • Özbekistan’ın Enerji Sektörüne Avrupa Yatırımını Çekmek;

Türkiye:

 • Türkiye’nin Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmada oynadığı arabuluculuk rolü;
 • Türk İHA’larının Rusya-Ukrayna savaşındaki rolü;
 • Türkiye ile İsrail/Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi;
 • Cemal Kaşıkçı davası kapandı;
 • Osman Kavala’ya müebbet hapis cezası;
 • Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımı konusundaki tutumu.

Azerbaycan:

 • Azerbaycan’ın Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin tutumu;
 • Azerbaycan’da savaş sonrası dönem;
 • Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi;
 • Azerbaycan’ın gaz tedariki konusunda Avrupa ile yoğunlaştırılmış işbirliği.

ANA BULGULAR

1) Ukrayna krizinin Orta Asya devletleri üzerindeki etkisi

Orta Asya’da elitler ve kamuoyu Rusya-Ukrayna savaşından endişe duymaktadır. Bölgede iki ülke — Kazakistan ve Kırgızistan — Rus müdahaleciliğinden korkuyor. Her iki ülke de güçlü bir Rus azınlığa ev sahipliği yapmaktadır ve bu azınlık yumuşak güç biçiminde güçlü bir kültürel etkiyi sürdürmek için kullanılabilir. Rusya ile yaklaşık 7,000 km’lik bir sınırı paylaşan Kazakistan, kendisini Putin’e «borçlu» hissetmektedir. Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan’da yetkililerin tarafsızlığına karşı ihtiyatlı bir güvensizlik söz konusudur ve kamuoyu Ukrayna’ya sempati duyma eğilimindedir. Bölgenin en kalabalık ülkesi ve jeopolitik kalesi olan Özbekistan, egemenlik inancı ve Moskova’ya karşı uyumsuzluk politikası adına zor bir denge kurmaya çalışıyor. Tam bir izolasyon rejiminin yükünü taşıyan Türkmenistan, coğrafi uzaklığı sayesinde kendisini Rusya’dan koruduğunu düşünmektedir. Son olarak, Afganistan sınırlarını korumak için Rus askeri üslerine ev sahipliği yapan Tacikistan, Moskova’ya çok güçlü bir şekilde bağlıdır ve Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonunu açıkça eleştirmeyi göze alamaz.

Dolayısıyla, 17 Mart’ta DPR ve LPR’yi tanımadığını açıklayan ve aynı zamanda Ukrayna topraklarının bağımsızlığını ve bütünlüğünü yeniden teyit eden Özbekistan dışında, Rusya’ya yönelik yüksek sesli bir eleştiri duyulmuyor. Yetkililer ve kamuoyu Ukrayna’daki savaşı şaşkınlık ve endişe ile takip ediyor. Ancak savaşın sonucu ne olursa olsun, sonuçları tüm eski Sovyet coğrafyası için yıkıcı olacaktır.  Jeopolitik açıdan Kafkasya ve Orta Asya’nın Rusya karşısındaki geleceği belirsiz olmakla birlikte, ortaya çıkan senaryolar uzun vadede Rusya’nın zayıflamasını öngörmektedir.

Rusya’nın Ukrayna’da güç ve kan yoluyla kazanacağı bir zafer, bu ülkelerdeki yetersiz demokratikleşme çabalarının sonu anlamına gelecektir. Öte yandan, bir yenilgi baskıyı hafifletecek ve bu ülkelerin kendilerini «büyük birader «den kurtarmak için dış politikalarını çeşitlendirmelerine yol açabilecektir. Her iki durumda da Kafkasya ve Orta Asya devletleri gibi Rusya’nın da demokratik, ekonomik ve sosyal gelişim açısından kaybedeceği çok şey var.

2) Tokayev’in siyasi reformları ve Yeni Kazakistan’ın yaratılması

Ocak ayında Moskova’nın emrettiği silahlı kuvvetlerin müdahalesi olmadan hükümeti devirebilecek şiddetli çatışmaların ardından Kasım Cömert Tokayev 16 Mart’ta ‘Yeni Kazakistan’ için siyasi ve ekonomik yol haritasını sundu. Otuz radikal reformdan oluşan bu program «durgunluktan kaçınmayı» amaçlamakta ve her şeyden önce «eski başkan Nursultan Nazarbayev tarafından oluşturulan dikey güç yapısının dağıtılmasını» içermektedir.

Devlet başkanı, yerel yönetim başkanları ve diğer üst düzey yetkililer artık siyasi partilerin başında kalamayacak. Tokayev, STK’ları bir araya getirecek ulusal bir Kurultay kurularak «hükümet ile halk arasındaki sosyal diyalog ve etkileşimin» artırılmasını önerdi. Medyaya da «yetkililerle halk arasında arabuluculuk» rolü verilecek ve bunun için ifade özgürlüğünden yararlanmaları gerekecektir.

3) Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuk rolü

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışma Türkiye’yi zor bir duruma sokuyor. Türkiye Rus saldırısını şiddetle kınadı ancak Moskova’ya herhangi bir yaptırım uygulamayı reddetti.  Türkiye her halükarda Ukrayna ile Rusya ve/veya Batı ile Rusya arasında stratejik bir tercih yapmak zorunda kalmamayı umuyor. Gerçek şu ki, Türkiye bir NATO üyesi ve bu nedenle jeopolitik konumu nedeniyle kısıtlanmış durumda ve çatışmadaki iki taraf arasında tarafsız bir konumda olduğunu iddia etmek giderek zorlaşıyor. Türkiye, 85 milyonluk nüfusu ve sanayisi için gaz ve gıda tedarikinde büyük ölçüde Rusya’ya bağımlı.

Avrupa güvenliği ve uluslararası ilişkiler uzmanı Emmanuel Dupuy’a göre, Türkiye’nin arabuluculuk rolü, hem diplomatik hem de askeri açıdan güçlü konumundan kaynaklanıyor:

«Türkiye, Ukrayna’daki çatışmanın kısa vadede çözüme kavuşturulması ve Karadeniz’in yanı sıra sınır komşusu olduğu Doğu Akdeniz ve stratejik çıkarlarının bulunduğu Kafkasya’yı da kapsayan yeni Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden tanımlanması için kesinlikle elzemdir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Kiev ve Moskova için bir arabulucu hem de Moskova ile ilişkilerde asgari bir diplomatik alanı garanti altına almak isteyen AB, NATO ve ABD ülkeleri için diplomatik bir kanaldır. Ayrıca Ukrayna’nın silah tedarikçisi ve aynı zamanda Kremlin için ayrıcalıklı bir muhatap. Türkiye aynı zamanda 1936 Montrö Sözleşmesi uyarınca Boğazların açılıp açılmamasına karar veren önemli bir aktördür.

Rusya, Türkiye ve Ukrayna Cumhurbaşkanları

Bir tür tarafsızlığını korumaya çalışan Türkiye, öncelikle çatışmanın ekonomisi için gerekli olan gaz, metal ve tarım ürünleri gibi hammaddelerin fiyatları üzerindeki etkisinden endişe duyuyor: Tüketilen gazın %34’ü Gazprom’dan, satın alınan petrolün %10’u Rusya’dan, 2021’de ithal edilen buğdayın %87’si ve arpanın %79’u Karadeniz bölgesindeki iki tahıl ambarından, Ukrayna ve Rusya’dan geliyor. Ankara aynı zamanda 2020 yılında Çin, Japonya ve Almanya’nın önünde Rus alüminyumunun en büyük alıcısı oldu.

4) Türkiye’nin NATO genişlemesi konusundaki tutumu

Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesinin ardından, Rusya’ya yakın veya sınır komşusu olan ülkeler Moskova’dan gelebilecek potansiyel bir tehdide karşı sığınak arayışına girdiler. İsveç ve Finlandiya, halklarına danışarak, komşu ülkeleri işgal edebilecek Rusya’ya karşı NATO şemsiyesi altında durmanın gerekli olduğunu düşündüler.

18 Mayıs’ta İsveç ve Finlandiya NATO’ya katılmak için resmen başvuruda bulundu. Daha önce 16 Mayıs’ta Erdoğan, Ankara’nın İsveç ve Finlandiya’nın Kuzey Atlantik İttifakı’na katılmasını kabul edemeyeceğini söylemişti. Ona göre böyle bir tutum, Türkiye’nin terörist faaliyetlere karıştığına inandığı Kürt destekçilerinin iadesi konusunda Ankara’nın Stockholm ve Helsinki ile yaşadığı çelişkilerden kaynaklanıyordu.

23 Mayıs’ta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin terörist faaliyetlere karıştığına inandığı Kürtlere destek konusundaki tartışmaları çözmesi halinde Ankara’nın İskandinav ülkelerinin NATO’ya katılımını teşvik etmeye hazır olduğunu söyledi.

NATO, Finlandiya ve İsveç Bayrakları

Türkiye, İsveç ve Finlandiya heyetleri arasındaki üçlü görüşmeler 25 Mayıs’ta Ankara’da gerçekleştirildi. İki taraf Stockholm ve Helsinki’nin NATO’ya katılım başvurularını görüştü. Görüşmeler kapalı kapılar ardında gerçekleşti ve yaklaşık beş saat sürdü. Türkiye’nin resmi sözcüsü ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın, iki ülke heyetleriyle yapılan görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılım süreçlerinin, bu ülkeler cumhuriyetin gerekliliklerini yerine getirene kadar devam etmeyeceğini söyledi.

«Endişelerimiz giderilmeden hiçbir sürecin söz konusu olamayacağı açıkça ifade edilmiştir.»

 

5) Azerbaycan Avrupa’ya gaz arzını artıracak 

Azerbaycan, Avrupa için güvenilir bir enerji kaynağı tedarikçisi ve gaz krizinin ortasında Avrupa, «alternatif» bir gaz kaynağı olarak bu ülkeye daha fazla ilgi gösteriyor. Ukrayna’daki olaylardan önce bile bazı AB üyesi ülkeler Güney Gaz Koridoru’nun Batı Balkanlar’a kadar uzatılmasını talep etmişti. Halihazırda Azerbaycan Avrupa pazarlarına kesintisiz enerji tedarik etmeye devam etmekte olup petrol ve gaz ihracatının artması beklenmektedir. Azerbaycan’dan gelen gaz Güney Akım Taşıma Koridoru üzerinden Gürcistan, Türkiye ve Avrupa’ya ihraç edilmektedir.

Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşan Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov, ülkesinin Avrupa’ya enerji arzının arttırılması konusunda görüşmelere hazır ve açık olduğunu, ancak arzın arttırılması için sektöre ek yatırım yapılmasının önemli bir faktör olduğunu söyledi.

Azerbaycan şu anda Hazar’daki en büyük gaz sahası olan Şah Deniz’den Avrupa’ya yılda 10 milyar metreküpe kadar gaz tedarik etmektedir. Azerbaycan, 2022 yılının ilk dört ayında Avrupa’ya 3,5 milyar metreküp doğal gaz ihraç etti.

Ayrıca okuyabilirsiniz: «Orta Asya ülkeleri ve Azerbaycan, Fransız medyasının odağında»

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *