Перейти к содержанию

Sivil protesto ve aktivizm-Nisan 2022

Nisan ayında yapılan protestoların sayısı kış aylarına göre önemli ölçüde arttı. Kazakistan hariç tüm ülkelerde düzenlenen eylemlerin sayısı 45 ile 51 arasında değişiyor.