Перейти к содержанию

Turan: 2 aylik eşi benzeri görülmemiş protesto faaliyetleri

Türk ve İran-Türk nüfusuna sahip 7 ülkede 60 günden az bir sürede protesto ve ayaklanmalar yaşandı. 34 yerleşim birimini etkileyen protestolarda ayın 13′ ünde ayaklanmalar ve silahlı çatışmalar yaşandı. En büyük protesto eylemi sınır bölgeleri ve yaşam alanlarında görüldü.

Ocak ayında başlayan barışçıl protestolar ve ardından Kazakistan’daki huzursuzluk, birçok gözlemci tarafından komşu ülkelerdeki olası istikrarsızlaştırma için bir model olarak görüldü. Bu nedenle, bölgesel resme bir bütün olarak çok az insan dikkat etti. Bu durumun özü şudur: Türk ve İran halklarının yaşadığı ülkelerde son iki aydır protesto eylemlerinin sıklığı ve ölçeği eşi benzeri görülmemiş bir hal aldı. Orta Asya ve Güney Kafkasya devletlerini tek bir Türk-İran bölgesi olarak düşünüyoruz: Toplamda Afganistan, Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, ve Azerbaycan. 7 ülke var.

Kasım 2021’in sonundan Ocak 2022’nin sonuna kadar, bu kadar kısa bir sürede, listelenen ülkelerin hiçbiri protesto faaliyetinden kaçınmayı başaramadı. Belirtilen alan ölçeği toplamda 32 şehir ve iki köyü kapsıyordu. Bu şehirler Kazakistan, Kırgızistan ve Azerbaycan’da diğer şeylerin yanı sıra ülkelerin başkentleriydi.

Protesto faaliyetlerine maruz kalan Kazakistan, Tacikistan, Afganistan da bulunan 34 yerleşim yerinin 13 yerleşim yerinde yaşananlar  isyan ve silahlı çatışmalardı. 

7 ülkeden 5’inde Kazakistan, Tacikistan, Afganistan, Türkmenistan ve Kırgızistan da protesto eylemlerine veya ayaklanmalara katılanların sayısı bir günde 100 er kişiyi aştı.

Nüfusun farklı kategorilerinden, 20-35 yaşları arasındaki kırsal kesimden gelen erkekler, protestoları tırmandırmaya yatkınlıkları ile öne çıkıyorlar. 4-11 Ocak’ta Kazakistan’da, 25-28 Kasım’da Hogor kasabası’da (Tacikistan Dağlık Badahşan Özerk Bölgesi) protesto ve çatışmalarda isyancılar arasında ayaklanmalara hakim oldular. 

27 Kasım’da Özbekistan’ın Çırakçı İlçesindeki protesto eylemlerine özel taksilerle (genellikle gayri resmi olarak) para kazanan araç sahipleri hakim oldu ve 2-3 Ocak’ta Kazakistan’daki Mangıstav Eyaletinde ilk protestolarda çok görünür oldular.

Petrol endüstrisi işçileri, 2-8 Ocak tarihlerinde Kazakistan’ın Mangıstav Eyaletindeki protestoların yanı sıra 19 ve 21-23 Ocak tarihlerinde (Janaözen)  protesto eylemlerinde aktif rol aldılar.

Pazar çalışanları — Kırgızistan’da 21-22 ve 27 Aralık’ta ve ayrıca 24 Ocak’ta başkentte gerçekleşmesine rağmen  üç protesto düzenleyerek öne çıktılar ve tüm bu protestolar, sadece yerel pazar işçileri tarafından değil, aynı zamanda ülkenin kuzeyinden (Tokmok şehrinden) meslektaşları tarafından da organize edildi.

Basın Medya çalışanları — 23 Ocak’ta başkentte, Kırgızistan’ın kuzeyinde ve güneyinde (Bişkek, Oş, Karakol) aynı anda üç protesto eylemi düzenledi. Toplam katılımcı sayısı 300 kişiye kadar çıktı.

Bu bölgedeki son iki aydaki protesto faaliyetlerini analiz ederken, “coğrafi” faktör özellikle ilgi çekicidir. Protestolardan etkilenen 34 yerleşim yerinden 26’sı komşu ülkelerle sınırı bulunan idari birimlerin (bölge ve ilçeler) birer parçasıdır. Ayrıca, bu model bölgenin tüm ülkelerinde izlenebilir. Bu olgu Kazakistan’daki verilerlede daha az bir şekilde net gösterilmemiştir: 2-11 Ocak’ta barışçıl protestoların ve/veya isyanların merkez üssü olan 24 yerleşim yerinden 19’u sınır idari birimlerinin topraklarında yer almaktadır. Ayrıca protesto eylemleri tam da sınır (Türkmenistan ile) Mangıstav Eyaletinde başladı.

Coğrafi bağlamda, ilginç bir gözlem daha yapılabilir: Protesto akımı adeta bir devletin sınır bölgesinden diğerinin komşu bölgesine “aktarıldı”:

27 Kasım’da Özbekistan’ın Kaşkaderya ilisinde, 10 Ocak’ta Türkmenistan’ın komşu Lebap ilisinde bir protesto eylemi gerçekleşti ve 13-15 Ocak’ta Afgan’ın kuzeye bitişik Faryab Vilayetini protestolar ve silahlı çatışmalar yaşandı. 

4-11 Ocak’ta Kazakistan’ın güneyindeki Almatı Eyaletisinde ayaklanmalar meydana geldi ve 23’ünde Kırgızistan’ın kuzeyindeki komşu Issık-Kul İlisinde bir protesto miting düzenlendi.

25-28 Kasım’da Tacikistan’ın Dağlık Badahşan Özerk Bölgesi‘nin başkentinde polisle protestocular arasında çatışma çıktı ve 23 Ocak’ta Kırgızistan’ın komşu Oş bölgesinde de bir protesto eylemi gerçekleşti.

2021 KASIM SONUNDAN OCAK 2022 SONUNA KADAR DÖNEMDE BÖLGE ÜLKELERİNDE PROTESTO FAALİYETLERİNE İLİŞKİN VERİLER


Tacikistan (Kasım)

Süre: 25-28.11.21

Yer: Horog şehri — Dağlık Badahşan Özerk Bölgesi‘nin idari merkezi (cumhuriyetin doğu kısmı, Kırgızistan, ÇHC’nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Afganistan ile sınırlıdır); nüfusun büyük çoğunluğu Pamir halklarıdır.

Protesto faaliyetinin biçimi: bölgesel yönetimin yakınında bir miting ve bu sırada binayı ele geçirme girişimi; kolluk kuvvetleriyle çatışmalar; Olay yerine gelen Tacik bir milletvekili taşlanarak hafif yaralandı.

Katılımcı sayısı: İlk gün yaklaşık 2000 ve ikinci gün yaklaşık 4000.

Katılımcıların ana bileşimi: Genç erkekler — bölgesel merkezin sakinleri ve komşu köyler.

Sebep: Yerel halkların birikmiş memnuniyetsizliği ve özerk bölge üzerinde artan merkezi yönetim tarafından kontrol; özellikle bölgede kolluk kuvvetlerinin yoğun bulunması ve bölgesel düzeyde merkez yönetim tarafından üst düzey yetkililerin yapılan atamaları için geçerlidir.

Gerekçe: Yasadışı eylemlerde bulunduğu şüphesiyle aranan yakındaki köylerde yaşayan birinin, kolluk kuvvetleri tarafından öldürülmesi; Öldürülen kişinin cenazesi, yakınları tarafından bölge idaresi binası önündeki meydana faillerin cezalandırılması talebiyle getirildi.

Talepler: Dağlık Badahşan Özerk Bölgesi için gerçek özerklik elde etmeyi amaçlayan siyasi talepler.

Organizatörler — kendiliğinden.

Tamamlanma — yetkililer ve yerel aktivistler arasındaki diyalog sonucunda, olayı araştırmak için ortak bir grup oluşturuldu; yetkililer protestocuların (çoğunlukla siyasi olmayan) taleplerine kısmen uydu.

Sonuçlar: İki protestocu öldürüldü, 17 kişi yaralandı (sivil toplum aktivistlerine göre) ve 12 kolluk görevlisi yaralandı  (resmi yetkililere göre).

Özbekistan (Kasım)

Süre: 27.11.21

Yer: Cumhuriyetin güneyindeki Kaşkaderya ili‘nin Çırakçı İlçesi (bölge Türkmenistan ve Tacikistan ile sınır komşusudur); nüfusun büyük çoğunluğu özbek halklarındandır — Özbekler.

Protesto faaliyeti şekli: otoyolun kapatılması.

Katılımcı sayısı birkaç düzine kadardır.

Katılımcıların ana bileşimi: yerel taksi sürücüleri.

Sebep: trafik polislerinin yasadışı eylemleri.

Gereksinimler: Yok.

Organizatörler — kendiliğinden.

Tamamlama — trafik polis memurlarının zorlayıcı eylemlerinin bir sonucu olarak.

Sonuçlar: Trafik polisi tarafından biber gazı sıkıldığında yaşlı bir kadın hafif yaralandı.

Kazakistan (Ocak)

Süre: 02-11, 19, 21-23 Ocak 2022

Yer: 01/02/22 tarihinde, güneyde Türkmenistan ve doğuda Özbekistan’ın bir parçası olan Karakalpakistan Cumhuriyeti ile sınır komşusu olan  Mangistav Eyaleti‘nde Janaözen şehrinde protestolar başladı. 03-04 protestolar ülkenin 14 bölgesinden 11’ine yayıldı. En geniş ölçekte ve en büyük radikalleşmeyle bu protestolar, doğuda ÇHC’nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve güneyde Kırgızistan sınırındaki Almatı Eyaletisinde kitlesel ayaklanmalara dönüştü. Bu göstergede (Başsavcılık’ın 01/15/22 tarihli verilerine göre) ikinci sırada yer alan Türkistan Eyaleti, yani eski idari merkezi Çimkent’tir. Bölge Özbekistan ile sınır komşusudur, nüfusunun yaklaşık %17’si Özbek’tir.

19 ve 21-23 Ocak tarihlerinde Janaözen‘de yeniden barışçıl protesto eylemleri düzenlendi.

Protesto faaliyeti biçimi: yürüyüşler, yerel yönetimlerin binalarının yakınında mitingler, ulaşım yollarının kapatılması; 4-5 Ocak’ta barışçıl protesto eylemleri, kıyım ve yağmaların, idari binalara, hastanelere, polis karakollarına ve Milli Güvenlik Kurulu kurumlarına yönelik saldırılara, polis memurlarının dövülmesine, silahlarına el konulmasına, silahlı çatışmaların eşlik ettiği ayaklanmalara dönüşmeye başladı. kolluk kuvvetleri ve askeri güçler (son barışçıl protesto eylemleri 7-8 Ocak’ta durduruldu).

Katılımcı sayısı: Kazakistan Başsavcılığına göre, protesto eyleminin katılımcı zirvesi 01/05/22’de, ülke genelindeki mitinglere katılan toplam katılımcı sayısı yaklaşık 50.000 iken gerçekleşti.

Katılımcıların ana bileşimi: 2 Ocak 22’de Janaözen‘deki ilk protesto eyleminde yerel taksi sürücüleri galip geldi. Her iki cinsiyetten farklı yaş ve sosyal gruplardan ülke genelinde insanlar protestolara katıldı, ülkenin batısından petrol endüstrisi işçileri de katıldı (onlar ayrıca Janaözen‘deki barışçıl protesto eylemlerine katılanlar arasında da galip geldiler). 19 ve 21-23 Ocak). İsyanlara çoğunlukla 20-30 yaş grubu erkekler ve büyük ölçüde kırsal kesimden gelen insanlar katıldı.

Sebep: seçilmiş yöneticilerdeki çelişkiler; eski cumhurbaşkanı Nazarbayev’in maiyetinin birçok devlet kurumunda ve ekonomi sektörlerinde var olan özel konumları; zengin ve fakir arasındaki büyük uçurum; özellikle kırsal alanlarda nüfusun önemli bir bölümünün yoksullaşması.

Sebep: sıvılaştırılmış gaz fiyatlarındaki iki kat artış.

Talepler: 01/02/22 sosyo-ekonomik nitelikteydi (istekleri gaz ve gıda fiyatlarının düşürülmesi, ücretlerin artırılması), sonraki iki gün içinde siyasi talepler giderek daha sık ortaya çıkmaya başladı. Bunlar arasında öne çıkanlar: Nazarbayev’in siyasetten ayrılması, siyasi reformlar ve adil parlamento seçimleri, siyasi partilerin kayıt kurallarındaki değişiklikler, yerel yönetim başkanları için seçimlerin getirilmesi, 1993 anayasasının restorasyonu ve yolsuzlukla mücadele.

19 ve 21-23 Ocak tarihlerinde Janaözen‘de düzenlenen barışçıl protestolara katılanlar, petrol endüstrisi çalışanlarının haklarına saygı gösterilmesinin yanı sıra, ayın başında barışçıl protestolara katılanlara yönelik taciz ve baskıya son verilmesini talep etti.

Organizatörler — 01/03/22’den bu yana, yetkili yerel insanların (örneğin, Aktav‘daki petrol işçileri) ve protesto eylemlerinin organizasyonunda katılımcıların sözde rolü dikkat çekici hale geldi. Ocak olaylarından önce bile yetkilileri eleştiren sivil aktivistler. Özellikle siyasi taleplerin formüle edilmesinde, gönüllü konuşmacıların konuşmalarının yönetiminde, çadırların ve yurtların kurulması için fonların toplanmasında ve ürünlerin satın alınmasında kendini gösterdi.

17 Ocak 22’de, Fransa’dan siyasi sığınma alan Kazakistan’ın Demokratik Seçimi muhalefet hareketinin başkanı Muhtar Ablyazov, Rus haber ajansı RIA Novosti’ye verdiği röportajda şunları söyledi: o gün canlı yayına geçtim. Katılmak ve destek olmak için çağrıda bulundum… 4 Ocak’ta protestonun ivme kazandığını görerek, eylem algoritmasını yeniden yayınladık .” Ablyazov, ilk protestoların hemen ardından Kyiv’de bulunan «Koordinasyon Karargahı»nın faaliyetlerinin devreye girdiğini sözlerine ekledi. “Protestocular bu karargahı aradılar” ve nasıl devam edileceğine dair talimatları aldılar. Ablyazov, “İdari binaları işgal etmek için çağrıda bulunduk” dedi.

21 Ocak 22’de Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan’daki protestolar ve huzursuzluk hakkında şunları söyledi: “… Bazı ülkelerin gizli servisleri orada çalıştı , bu tür eylemler gizli servisler olmadan, bir gün içinde anlık koordine edilir ama yapılmadı.”

Tamamlanma — 5 Ocak — 19 Ocak tarihleri ​​​​arasında cumhuriyette olağanüstü hal yürürlükteydi, bir «terörle mücadele operasyonu» gerçekleştirildi; yetkililer protestocuların bazı taleplerine uymuş, özellikle Mangıstav Eyaletisindeki barışçıl protestoları bastırmak için yetkililer 180 gün süreyle gaz fiyatında indirime gittiler. Merkezi yönetim tarafından Protestocular arasına gizlice katılan özellikle sporculardan seçilen gruplar, protestoculara protestoların bitirilip dağıtılmasına ve çadırların yıkılması kaldırılması için çağrıda bulundular. 

Sonuçlar (mağdurlar, yaralılar, hasar): 19’u kolluk kuvvetleri, askeri personel olmak üzere 227 kişi öldü;  4.500’den fazla kişi çeşitli şiddetlerde yaralandı; 3.300’den fazla kişi tutuklandı (Kazakistan Cumhurbaşkanı’nın 22/01/22 tarihli basın servisinden alınan veriler); ayaklanmalar sırasında, 45 hükümet binası ve 306 ticari tesis dahil olmak üzere 351 gayrimenkul nesnesi hasar gördü ve ülkede yaklaşık 313 milyon dolar tutarında hasara yol açtı. (Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı’nın 01/01 tarihli verileri). 22/22).

Siyasi sonuçlar: Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in devlet içinde güçlenme süreci başladı; eski cumhurbaşkanı Nazarbayev devlet içindeki pozisyonunu kaybetti — Güvenlik Konseyi Sekreterini ve yakın arkadaşlarını devlet yapılarındaki kilit pozisyonlardan görevden almalar başladı. Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü, kurulduğu 2002 yılından bu yana ilk barışı koruma operasyonunu gerçekleştirdi: üye devletlerin, bu örgüte ait ülkelerdeki yönetim rejimlerini korumak için ortak askeri eylemler gerçekleştirmeye hazır ve yetenekli oldukları gösterildi; Rusya’nın Orta Asya’nın yöneticileri nezdindeki konumu güçlendi, ancak aynı zamanda halklar arasındaki Rus karşıtı duygular arttı, bu da Sovyet sonrası alanın Türk ülkelerinde milliyetçi duyguların güçlendirilmesine katkıda bulunuyor.

Türkmenistan (Ocak)

Süre: 01/10/22

Yer: Türkmenistan’ın doğusundaki Lebap velayat’ın (ili) Farap etrap (bölge); doğuda ve güneyde, aslında Farap bölgesi gibi, Özbekistan’ın Kaşkaderya bölgesi (27, 21 Kasım’da bir protesto eyleminin gerçekleştiği) ve güneyde — Afgan Faryab ile sınır komşusudur. Özbekler ve Türkmenler 13-15 Ocak 22’de Peştun hükümetini protesto etti. Özbekler hem Lebap bölgesinde hem de Faryab ilinde nüfusun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.

Protesto faaliyeti şekli: bölge yönetim binasının yakınında bir miting.

Katılımcı sayısı: yaklaşık 200

Katılımcıların ana bileşimi: bilinmiyor.

Sebep: Özbekistan’ın komşu bölgelerindeki durumla karşılaştırma da dahil olmak üzere nüfusun zor sosyo-ekonomik durumu.

Sebep: bir dizi sübvansiyonlu gıda ürününde 01/01/22 tarihinden itibaren fiyat artışı.

Talepler: öne sürülmedi, ancak yerel sakinler, devletten yardım istemek ve durumları hakkında yetkililere bilgi vermeye çalıştı.

Açıkça organizatörler vardı, çünkü planlanan eylemin katılımcılarına önceden bildirimde bulunmadan bu kadar çok insanı tek bir yerde ve aynı anda toplamak imkansız olurdu — eylemlerini sosyal ağlar ve anında mesajlaşma programları aracılığı ile koordine ettiler ve gerçekleştirdiler. 

Tamamlanma — toplananlar polis tarafından dağıtıldı.

Sonuçlar: Lebap ve yine Afganistan sınırındaki komşu Marı bölgesinde protestoları önlemek için önlemler artırıldı.

Afganistan (Ocak)

Süre: 13-15.01.22

Yer: Meymene şehri — Türkmenistan’ın Lebap ili çevreleyen kuzeybatıdaki Faryab eyaletinin idari merkezi (01/10/22 tarihinde bir protesto eyleminin gerçekleştiği yer); nüfusun çoğunluğu Özbekler ve Taciklerdir.

Protesto faaliyeti biçimi: Taliban hareketinin merkezi hükümetinin güçleriyle silahlı çatışmalar. Miting ve gösteriler

Katılımcı sayısı: birkaç bin kişi.

Katılımcıların ana bileşimi: Özbekler ve Türkmenler.

Sebep: Taliban rejimi altındaki devlet yapısının biçimini belirleme çerçevesinde Peştunlar ile ulusal azınlık temsilcileri arasındaki çatışma.

Sebep: Taliban hareketinin merkezi hükümetinin temsilcileri tarafından Faryab ilinde önde gelen bir Özbek askeri-politik yetkilin tutuklanması.

Talepler: Tutuklu Özbek yetkilinin serbest bırakılması, Özbek ve Türkmenlerin merkezi hükümette temsil edilmesini sağlamak.

Organizatörler;  Faryab eyaletinin Türk askeri-politik yetkililerdir.

Tamamlanma — Taliban’ın merkezi hükümet temsilcilerinin uzlaştırıcı konuşmalarının bir sonucu olarak, Özbek yetkilinin serbest bırakılması hakkında yanlış bir mesajın yayılmasının yanı sıra Özbek komutanların müteakip tutuklanması ardından büyük askeri güçlerin bölgeye transfer edilmesi.

Sonuçlar: yerel olarak — birkaç gün boyunca Meymene şehri, resmi olarak Taliban hareketinin bir parçası olan, ancak durumsal olarak merkezi liderliğine bağlı olan Özbek silahlı oluşumlarının kontrolü altına girdi; Genel olarak, Peştunlar ve ulusal azınlıklar (Özbekler, Tacikler, Türkmenler) arasındaki anlaşmazlıkların şiddetlenmesi.

Azerbaycan (Ocak)

Süre: 01/15/22 (Hırdalan), 01/19/22 (Bakü’de gerçekleşmeyen bir eylem), 01/22/22 (Bakü ve Gebele bölgesi Kürd köyü).

Yer: Bakü; Hırdalan, başkentten 5 km uzaklıkta bulunan Azerbaycan’ın en büyük şehirlerinden biridir; ülkenin kuzeyinde yer alan ve Dağıstan sınırına komşu olan Gebele bölgesindeki Kürd köyü.

Protesto faaliyetinin şekli, katılımcı sayısı, ana kompozisyon ve eylem düzenleme nedenleri:

15 Ocak’ta Hırdalan şehrinde 22 Ocak’ta düzenlenen protesto eylemi, daireleri satın alanlara karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyen inşaat şirketinin binası önünde miting formatında gerçekleşti; katılımcı sayısı yaklaşık 30 kişidir, çoğu 30-64 yaş arasındadır. Polis müdahale etmedi.

Bakü’de başarısız bir miting (01/19/22): Muhalif siyasi göçmenlerin çağrılarına yanıt veren, yaklaşık 10-15 kişi, bireysel olarak veya ikişer üçer kişi olarak Sosyal Koruma Bakanlığı binasına geldi. Protesto eylemine katılmaya hazır insan kalabalığının olmaması nedeniyle, kendi başlarına dağıldılar veya polis memurları tarafından dışarı çıkarıldılar. Böylece açıklanan eylem gerçekleşmedi. Muhalefet siyasi göçmen bloggerları Sovyet ordusu birliklerinin Bakü’ye ve Azerbaycan’ın bir dizi başka yerleşimine girmesi sonucu yüzden fazla yerel sakinin öldüğü 20 Ocak 1990’daki trajik olayların 32. Yıldönümünü kışkartmak adına kullanmaya çalıştılar. .

22/01/22 tarihinde Bakü’nün Yasamal semtindeki protesto eylemi, yükümlülüklerini yerine getirmeyen inşaat firmasından memnun olmayan yerel sakinlerin mitingi formatında gerçekleşti; katılımcı sayısı yaklaşık 50 kişidir ve çoğunluğu 30-64 yaş aralığındadır. Polis müdahale etmedi.

22 Ocak’ta Gebele ilçesine bağlı Kürd köyündeki protesto eylemi, köy muhtarından memnun olmayan yerel sakinlerin buluşması şeklinde gerçekleşti; katılımcı sayısı — 17 kişi: 30-64 yaş arası tüm erkek çiftçiler. Yürütme organı başkanının görevinden alınması isteniyor. Polis de dahil olmak üzere yetkililerin temsilcileri toplantıda hazır bulunmadı.

Organizatörler:

15.01.22 tarihinde Hırdalan şehrinde bir protesto eylemi, inşaat şirketinden etkilenen kişilerin bireysel örgütlenmesidir.

Bakü’de başarısız bir miting (19.01.22) — dört siyasi göçmen muhalefet bloggerı Gabil Mammadov (Almanya), Süleymanlı Süleyman (İsviçre), Jalilzade Manaf (İsviçre), Agayev Orhan (Almanya); Protestoların doğrudan organizasyonu ve koordinasyonu, belirtilen siyasi göçmenler tarafından, 28/04/21 tarihinde Bakü’deki Rus Büyükelçiliği yakınında Karabağ’daki Rus barış gücü askerlerinin varlığına karşı düzenlenen bir protestoya katılan  başkentin Şehitler Hiyabanı  yakınlarında 11/17/20 tarihinde Türkiye’yi destekleyen bir mitinge katılan Valeh Ibadov’a verildi.

22/01/22 tarihinde Bakü’nün Yasamal semtinde bir protesto eylemi, inşaat şirkettiden etkilenen kişilerin kendi kendine örgütlenmesidir.

22.01.22 tarihinde Gebele ilçesine bağlı Kürd köyündeki protesto eylemi, çiftçilerin kendi kendine örgütlenmesidir.

Kırgızistan (Ocak)

Süre: 21-22.12.21 (Bişkek), 27.12.21 (Bişkek), 17.01.22 (Bişkek), 23.01.22 (Bişkek, Oş, Karakol), 24.01.22 (Bişkek).

Yer: Bişkek; Karakol, kuzeyde Kazakistan’ın Almatı bölgesi ile, doğuda ÇHC’nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile sınır komşusu olan Kırgızistan’ın kuzeydoğusunda Issık-Kul bölgesinin idari merkezidir; Oş, Kırgızistan’ın güneyinde, Tacikistan, Özbekistan ve Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile sınır komşusu olan Oş bölgesinin idari merkezidir.

Protesto faaliyetinin şekli, katılımcı sayısı, ana kompozisyon ve eylem düzenleme nedenleri:

21-22 Aralık tarihlerinde Bişkek’teki protesto eylemleri, yazar kasaların zorunlu kullanımını içeren Vergi Kanunu’ndaki yeniliklere karşı işletme sahiplerinin grev ve mitingi biçiminde gerçekleşti.

27/12/21 tarihinde Bişkek’teki protesto eylemi, yazar kasaların zorunlu kullanımına karşı işletme sahiplerinin bir mitingi formatında gerçekleşti.

Bişkek’te 17 Ocak 22’de protesto eylemi, köylerinde okul olmamasından memnun olmayan Çuy ilisinin Alamüdün İlçesine bağlı yaklaşık 20 köylünün Hükümet Konağı yakınında düzenlediği miting formatında gerçekleşti.

23/01/22 tarihinde Bişkek, Oş ve Karakol’da protesto eylemleri mitingler ve grev gözcüleri biçiminde gerçekleşti ve toplam katılımcı sayısı 300’e kadar çıktı (250’si başkentte); katılımcıların çoğu, başta medya çalışanları ve sivil aktivistler olmak üzere aydın kişilerin temsilcileridir. Araştırmacı gazeteci Bolot Temirov’un, Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi (GKNB) başkanının ailesinin akaryakıt işine ilişkin soruşturmanın sonuçlarını açıklamasının ardından güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmasının nedeni protesto edildi.

22 Ocak’ta Bişkek’te protesto eylemi, Kazakistan’ın Almatı bölgesi sınırına bitişik Tokmak kentinden (Çuy ili) işletme sahipleri Hükümet Konağı yakınında miting formatında gerçekleşti. Bunun nedeni, yazar kasaların zorunlu kullanımıyla ilişkili Vergi Kanunundaki bir yeniliktir.

Organizatörler:

21-22.12.21 — Bişkek’te ticari işletme sahiplerinin protesto eylemleri — piyasa işçileri sendikası.

Bişkek’te 27/12/21 tarihinde ticari işletme sahiplerinin protesto eylemi — piyasa işçileri sendikası.

01/17/22 Bişkek’te protesto eylemi — kırsal bölge sakinlerinin kendi kendine örgütlenmesi.

23 Ocak’ta Bişkek, Oş ve Karakol’da protesto eylemleri – medya çalışanlarının öz örgütlenmesi.

01/24/22 — Bişkek’te Tokmaklı ticari işletme sahiplerinin protesto eylemi — piyasa işçileri sendikası.